Jest korzystny dla pielęgniarek wyrok sądu w sprawie wynagrodzeń. Chodzi o grupę 36 pielęgniarek i położnych ze szpitala w Wysokiem Mazowieckiem, które nie dostały podwyżek, jakie teoretycznie gwarantuje ustawa.

Dyrekcja lecznicy nie uznała kwalifikacji pielęgniarek i w ten sposób tłumaczyła brak większych pieniędzy. Sąd Okręgowy w Łomży przyznał dzisiaj rację pielęgniarkom i wskazał, że wyższe wykształcenie jest wymagane na ich stanowisku i dlatego powinny dostać większe wynagrodzenie.

Do tej pory w całej Polsce pielęgniarki złożyły już kilka tysięcy wniosków do sądów pracy. Najwięcej lecznic, których dotyczy problem nieuznawania ich kwalifikacji, jest w województwach małopolskim i świętokrzyskim. Kolejne wyroki w podobnych sprawach mają wydawać kolejne sądy pracy.

W ostatnich dniach pielęgniarki przygotowały własną propozycję ustawy, która ma zagwarantować im większe podwyżki - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Według danych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, co piąty szpital w Polsce nie uznał ich kwalifikacji i w ten sposób nie wypłaca im większych pieniędzy.

Ustawa przygotowana przez pielęgniarki zawiera zapis, że o podwyżce decydują kwalifikacje, które pielęgniarka posiada, na przykład tytuł magistra albo ukończone kursy, niezależnie od tego, czy są wymagane na jej stanowisku. Obecnie dyrektorzy szpitali brak podwyżek tłumaczą często tym, że wyższe wykształcenie nie jest potrzebne i niezbędne pielęgniarce w wykonywaniu przez nią konkretnych obowiązków.

Jakie wynagrodzenia zgodnie z nową ustawą?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2022 r. wzrosły minimalne wynagrodzenia m.in. lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych.

Jak przypomina Puls Medycyny w załączniku do ustawy wymienione są grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z załącznikiem pielęgniarki i położne znalazły się w 3 grupach zaszeregowania, w zależności od posiadanego wykształcenia:

  • I grupa - pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - w tej grupie minimalne wynagrodzenie wzrosło do 7 304,66 zł brutto (z 5 477,52 zł).
  • II grupa - pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją - w tej grupie minimalne wynagrodzenie wzrosło do 5 775,78 zł brutto (z 4 185,65 zł).
  • III grupa - pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - w tej grupie minimalne wynagrodzenie wzrosło do 5 322,78 zł brutto (z 3 772,25 zł).
Opracowanie: