Stolica ponownie uruchamia Warszawską Szkołę Zimową - bezpłatne zajęcia, których celem jest uporządkowanie wiedzy z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych dla uczennic i uczniów warszawskich szkół. Zajęcia są przeznaczone dla tych, którzy będą w 2023 roku zdawać egzaminy ósmoklasisty i maturalne. Każdy kurs będzie trwał 5 dni, od poniedziałku do piątku, w dwóch blokach.

W tym roku w ramach Warszawskiej Szkoły Zimowej odbędą się zajęcia z następujących przedmiotów i poziomów nauczania:  

  • język polski (szkoła podstawowa SP, szkoła ponadpodstawowa PP - poziom podstawowy i rozszerzony);
  • matematyka (SP, PP);
  • język angielski (SP, PP).

W każdej edycji wybór przedmiotów jest ograniczony liczbą uczestników w grupie oraz liczbą nauczycieli zakontraktowanych na dany termin edycji.  

Każdy kurs będzie trwał 5 dni, od poniedziałku do piątku, w dwóch blokach:

  • blok poranny w godzinach 9-12 dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych;
  • blok popołudniowy w godzinach 13-16 dla uczniów klas ponadpodstawowych.

Zajęcia będą realizowane w dwóch edycjach:

  • pierwsza edycja: 13-17 lutego;
  • oraz druga edycja: 20-24 lutego.  

Jak się zapisać?

By zapisać się na zajęcia należy wejść na stronę https://um.warszawa.pl/waw/wcies/-/warszawska-szkola-zimowa-2023 i w pierwszej kolejności wybrać wybrać poziom edukacji - SP lub PP oraz edycję, do której chce się przystąpić. Następnie, po zapoznaniu się z regulaminem i wypełnieniu kwestionariusza osobowego, należy wybrać i zatwierdzić wybór.

Na wskazany adres email przyjdzie potwierdzenie rejestracji na zajęcia, a 5 dni przed zajęciami potwierdzenie zakwalifikowania się do WSZ wraz ze szczegółowymi informacjami.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, przy ul. Starej 4. 

Każdy uczeń ma możliwość zarejestrowania się na obydwie edycje, tylko jeden raz na jeden przedmiot np. w pierwszej edycji wybiera się zajęcia z matematyki, a w edycji drugiej - zajęcia z języka angielskiego. W każdej edycji zajęcia z danego przedmiotu obejmują ten sam zakres powtarzanego materiału.  

Zajęcia będą prowadzić nauczycielki i nauczyciele, którzy na co dzień pracują w warszawskich szkołach oraz prowadzili zajęcia w poprzednich edycjach WSZ. Od wakacji 2019 roku we wszystkich edycjach wzięło udział ponad 3 600 osób.

Opracowanie: