Ulica Kielnieńska - na odcinku od ul. Drawskiej do pętli autobusowej przy obwodnicy Trójmiasta - zostanie przebudowana. W poniedziałek podpisano umowę na jej modernizację. Wzdłuż ulicy powstaną drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe oraz 17 ogrodów deszczowych.

Budowa nowej drogi w dzielnicy Osowa w Gdańsku ma usprawnić ruch samochodowy pomiędzy obwodnicą Trójmiasta a Obwodnicą Metropolitalną, zmniejszyć ruch tranzytowy na obecnej ul. Kielnieńskiej oraz zapewnić połączenie pieszo-rowerowe nad Obwodnicą Trójmiasta poprzez budowę kładki.

Umowę dotyczącą inwestycji podpisali zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji Piotr Grzelak, dyrektor DRMG Karol Kalinowski oraz prezes zarządu Polimex Infrastruktura Jacek Szuta i wiceprezes tej firmy Arkadiusz Arciszewski.

Ulica Kielnieńska zostanie przebudowana na niemal 2 km odcinku, wzdłuż ulicy powstaną drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Planowane są także nasadzenia drzew i rabat kwiatowych oraz utworzenie łąk kwietnych. W ramach inwestycji powstaną: kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieci wodociągowa, gazowej i oświetlenie.

Modernizacja ulicy potrwa ok. 26 miesięcy. Koniec robót jest planowany w II kwartale 2025, a odbiór inwestycji w III kwartale 2025 r. Koszt to niespełna 64 mln złotych. Inwestycja będzie realizowana przy współfinansowaniu z Polskiego Ładu.

Wykonawcą robót przy modernizacji Kielnieńskiej będzie konsorcjum firm, którego liderem jest Polimex Infrastruktura Sp. z.o.o.

W najbliższym czasie wykonawca we współpracy z miastem przygotuje projekt tymczasowej organizacji ruchu dla tej okolicy.