​Gdańsk szuka koordynatorów, którzy poprowadzą Lokalne Centra Wolontariatu w wybranych dzielnicach miasta. Miasto oferuje dofinansowanie w wysokości 850 zł na miesiąc. Wnioski można składać do 26 września.

Lokalne Centra Wolontariatu powstały już w dziewięciu dzielnicach miasta: Osowa, Przymorze, Wrzeszcz Górny, Wyspa Sobieszewska, Siedlce, Dolne Miasto, Śródmieście, Piecki-Migowo. Co ważne, na każdą dzielnice przypada tylko jedno takie centrum.

Miejsca te mają na celu zmobilizowanie mieszkańców dzielnic do animowania wydarzeń społecznych i dbania o wspólną przestrzeń, środowisko oraz innych mieszkańców dzielnicy. Celem LCW jest także zwiększenie liczby wolontariuszy działających na rzecz swojej lokalnej społeczności. To również przestrzenie dające możliwość włączenia się i zapoznania z działaniami wolontariackimi w Gdańsku, w których promowana jest aktywność społeczna - mówi Patryk Rosiński z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

O dotacje mogą starać się zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje pozarządowe działające na terenie Gdańska. Warunkiem otrzymania dotacji jest, aby planowane działania były prowadzone od 1 października do 9 grudnia.

Wnioski można składać na 3 sposoby:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esw@wolontariatgdansk.pl. Wnioski złożone drogą elektroniczną muszą być skanem  oryginału z odręcznym podpisem lidera;
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, pl. Solidarności 1/p.3.27, 80- 863 Gdańsk;
  • osobiście w biurze Operatora, biuro otwarte jest od pon. do pt. w godz. 9.00-17.00. 

Termin składania wniosków mija 26 września o godz. 16.00. Lista projektów, którym zostało przyznane dofinansowanie zostanie ogłoszona do 18 września na stronie: www.wolontariatgdansk.pl

Europejska Stolica Wolontariatu 2022

Gdańsk otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Tytuł jest z jednej strony docenieniem dotychczasowych działań społecznych podejmowanych przez mieszkańców danego miasta, a z drugiej - wyzwaniem.

Główne cele postawione w tym roku przed Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku w związku z otrzymanym tytułem, to m.in. przepracowanie 100 tysięcy godzin wolontariackich na rzecz miasta i stworzenie 10 lokalnych centrum wolontariatu. Jest ich już dziewięć. 

Europejskie Centrum Wolontariatu to europejska sieć ponad 60 organizacji zajmujących się promocją i wsparciem wolontariuszy oraz wolontariatu w Europie na szczeblu europejskim, krajowym lub regionalnym. W poprzednich latach tytuł stolicy nosiły takie miasta jak: Barcelona, Lizbona czy Londyn.

autor: Stanisław Pawłowski