Muzeum Gdańska rozpoczęła proces skanowania zabytkowej figury króla Kazimierza Jagiellończyka z Dworu Artusa. Jej kopia - przygotowana na podstawie modelu komputerowego - stanie na nowej wystawie stałej w Twierdzy Wisłoujście w 2024 - informuje Urząd Miejski w Gdańsku.

Nad ławą Malborską znajduje się renesansowa figura króla Kazimierza Jagiellończyka, ufundowana w 1540 r. przez gdańszczan z wdzięczności za wyswobodzenie spod jarzma krzyżackiego. Jest to cenne dziedzictwo materialne świadczące o żywej tradycji i pamięci o wspólnej walce gdańszczan i Korony Królestwa Polskiego przeciw Zakonowi Krzyżackiemu - mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska i dodaje: Postanowiliśmy, że to właśnie od Kazimierza Jagiellończyka będzie rozpoczynać się wizyta w Twierdzy Wisłoujście. Jakkolwiek obszar Wisłoujście był najpewniej wykorzystywany w XI/XII wieku do kontroli żeglugi przez Słowian, a następnie przez krzyżaków, to właśnie dzięki Jagiellonowi i Wielkiemu Przywilejowi wystawionym przez niego dla miasta w okresie wojny trzynastoletniej, zawdzięczamy to, że taka fortyfikacja w ogóle powstała.

Jak przypomina urząd, jednym z postanowień przywileju królewskiego z 15 V 1457 roku obszar Wisłoujścia został przekazany Gdańskowi i od lat 90. XV wieku, gdy wybudowano ceglaną wieżę, stopniowo powstała jedyna nowożytna morska fortyfikacja Rzeczypospolitej. Od 2018 roku Twierdza Wisłoujście wpisana jest na listę Pomników Historii RP.

Figura króla Kazimierza Jagiellończyka mierzy 2,1 metra i jest wykonana z drewna polichromowanego. Ta złocona rzeźba jest elementem historycznego wystroju Dworu Artusa, wykonanym na zamówienie Bractwa Malborskiego prawdopodobnie za czasów  panowania Zygmunta I Starego. Jest eksponowana na gzymsie boazerii Ławy Malborskiej pomiędzy dwoma "rundelami", czyli półokrągłymi obrazami Martina Schonnicka z lat 1536-1540: "Obóz Holofernesa" i "Oblężenie Malborka w 1460 roku".