Premier Mateusz Morawiecki wyznaczył Marcina Lisa do pełnienia funkcji burmistrza gminy Mosina do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza - poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu .

W połowie listopada w Mosinie odbyło się referendum. Mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego burmistrza Przemysława Mielocha. Referendum było następstwem nieudzielenia mu w kolejnych latach wotum zaufania.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował PAP w środę, że wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wnioskiem z dnia 18 listopada, przekazanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wystąpił o wyznaczenie Marcina Lisa do pełnienia funkcji burmistrza.

Proces wyboru osoby pełniącej funkcje burmistrza w gminie Mosina był dość długi, o czym informują nas sami mieszkańcy, którzy musieli w tym czasie borykać się z wieloma problemami. Największymi były wstrzymane wypłaty świadczeń socjalnych oraz pensji nauczycielskich i urzędniczych.

Niektórzy może i sobie poradzą, bo dorabiają, ale są też takie osoby, które żyją tylko z tych zasiłków i zostali w tej sytuacji bez pieniędzy - mówią w rozmowie z reporterem RMF FM mieszkanki Mosiny.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki tłumaczy tak długi czas bez nowego burmistrza procedurami.  Najpierw nowy kandydat musiał zostać zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a potem sprawa utknęła w dziale prawnym kancelarii premiera. Ponadto, jak przekazuje przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie, dotychczasowy burmistrz będąc pewnym, iż nie zostanie odwołany nie upoważnił nikogo do złożenia podpisu na miejskim koncie bankowym, co spowodowało wstrzymanie wypłat i napiętrzyło problemy organizacyjne  w gminie. Radny zapowiedział też, że przelewy dotyczące wypłat i świadczeń będą realizowane w najbliższych dniach.

Marcin Lis jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych na kierunku gospodarka przestrzenna. W latach 1998 - 2014 pełnił funkcję radnego miejskiego w Swarzędzu. Od 2016 był urzędnikiem ds. public relations i marketingu oraz gospodarki mieniem ruchomym w Agencji Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Poznaniu. Od 2019 roku pracuje jako doradca energetyczny i specjalista ds. kontroli przedsięwzięć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opracowanie: