W Poznaniu rusza pierwszy proces lekarzy i naukowców, którzy jesienią 2020 roku kwestionowali wprowadzanie obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 i podważali działanie szczepionek. W stolicy Wielkopolski przed Sądem Lekarskim stanie 19 medyków. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej skierował wniosek o ukaranie w sumie 114 lekarzy z całej Polski. Sprawą zajmą się również sądy lekarskie w Gdańsku oraz Wrocławiu.

19 medyków stanie przed Okręgowym Sądem Lekarskim w Poznaniu. To lekarze i naukowcy, o których ukaranie wniósł Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Wniosek dotyczy w sumie 114 lekarzy, którzy między październikiem a grudniem 2020 r. "mogli publicznie rozpowszechniać informacje niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i propagować postawy antyzdrowotne".

Sprawa dotyczy podpisania przez medyków "Listu otwartego polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów z dnia 5 października 2020 r." oraz dwóch apeli "naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2".

Każde z tych pism jest dostępne publicznie w internecie. Obwinieni podpisali jedno, dwa lub wszystkie z wyżej wymienionych - mówi rzecznik prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Przemysław Ciupka. Okręgowy Sąd Lekarski Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, stosując się do postanowienia organu wyższej instancji, wyznaczył termin pierwszej rozprawy na 17 marca br. Wniosek o ukaranie skierowany do Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dotyczy 19 obwinionych.

Sprawą 114 lekarzy zajmą się trzy Okręgowe Sądy Lekarskie. Osobne postępowania mają toczyć sie również w Gdańsku oraz Wrocławiu.