​Katolicki Uniwersytet Lubelski od dzisiaj ma nową jednostkę w swojej naukowej strukturze - Wydział Medyczny. Powstał on na bazie dotychczasowego Wydziału Nauk Ścisłych. W przyszłym roku odbędzie się pierwszy nabór na kierunek lekarski.

Chcemy widzieć całego człowieka - jego aspekt somatyczny, psychiczny i duchowy - powiedział Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podczas uroczystej inauguracji działalności Wydziału Medycznego.

Ilu studentów będzie mogło studiować na Wydziale Medycznym?

Na nowym wydziale prowadzone jest już kształcenie na położnictwie, pielęgniarstwie, biotechnologii i dietetyce, a od października 2023 r. rozpocznie się również na kierunku lekarskim. Na początek ma to być 60 miejsc. W każdym kolejnym roku limit ma być zwiększany o 30. Docelowo nawet 180 studentów medycyny.

Rektor KUL zwrócił uwagę, że powstanie Wydziału Medycznego jest realizacją planów założyciela KUL ks. prof. Idziego Radziszewskiego, który chciał, aby uniwersytet prowadził badania naukowe i kształcenie w jak najszerszym zakresie.

Minister zdrowia na inauguracji

Obecny na inauguracji działalności wydziału minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał, że jednym z jego celów jest zwiększenie dostępności pacjentów do lekarzy. Właśnie dlatego z roku na rok systematycznie rośnie liczba miejsc na medycynie, do czego przyczynia się uruchamianie kształcenia lekarzy na kolejnych uczelniach.

Ten rok akademicki jest przełomowy. Odnotowaliśmy największą liczbę studentów medycyny od wielu lat - mówił.

Gdzie będzie znajdował się Wydział Medyczny?

Pełnomocnik rektora KUL ds. rozwoju kierunku lekarskiego i nauk o zdrowiu prof. Ryszard Maciejewski zwrócił uwagę, że dzięki temu, iż przyszli lekarze będą kształcić się na jednym wydziale z przedstawicielami innych zawodów medycznych, zdobędą ważną umiejętność pracy w zespole. Podkreślił, że wydział posiada niezbędną infrastrukturę oraz kadrę, które umożliwią kształcenie na wysokim poziomie

Wydział Medyczny będzie funkcjonował w Kampusie Konstantynów, gdzie znajduje się niezbędna infrastruktura badawczo-dydaktyczna. Kadrę dydaktyczną będą stanowić nie tylko wykładowcy KUL, ale także lekarze z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz szpitali z Lublina i Puław.

Katolicki Uniwersytet Lubelski nawiązał również współpracę z wiodącymi ośrodkami medycznymi na świecie, m.in. z Medical College z Wisconsin w USA, Polikliniką Gemelli i z Uniwersytetem "La Sapienza" w Rzymie, Holy Spirit University of Kaslik w Libanie i tamtejszą School of Medicine and Medical Sciences, a także z Uniwersytetem Nawarry w hiszpańskiej Pampelunie i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

KUL rozpoczął także prace zmierzające do utworzenia szpitala klinicznego.

Opracowanie: