​Więcej opasek życia dla lubelskich seniorów. 2 stycznia rusza nabór chętnych do kolejnej edycji programu. Tym razem specjalne urządzenie służące do wezwania pomocy trafi do 600 osób. Do tej pory z programu skorzystało ponad 800 osób.

Rekrutacja potrwa od 2 do 9 stycznia. Kryteria formalne, jakie należy spełnić, aby wziąć udział w programie, to zamieszkanie na terenie Lublina, ukończenie 60. roku życia oraz wyrażenie zgody na udział w projekcie (w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu). Osoby zainteresowane otrzymaniem opaski mogą zgłosić się telefonicznie w godzinach 7-15 pod numerami: 81 466 55 60 wew. 1 i 6 oraz 81 466 55 61, 539 867 635.

Do projektu zakwalifikowane zostaną w pierwszej kolejności osoby z największą liczbą punktów przyznawanych za spełnienie trzech kryteriów merytorycznych:

  • osoby korzystające z całodobowej opieki instytucjonalnej lub znajdujące się na liście oczekujących na miejsce w całodobowej instytucji, które zadeklarują rezygnację z tej formy wsparcia;
  • drugą grupą mogącą liczyć na preferencje w naborze są osoby mieszkające samotnie;
  • trzecim punktowanym kryterium merytorycznym jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Zainteresowanie poprzednimi edycjami programu było ogromne. Na liście rezerwowej poprzedniej edycji znalazło się 150 seniorów.

Każda opaska posiada przycisk SOS do bezpośredniego połączenia z Centrum Teleopieki funkcjonującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do zadań jego pracowników należy m. in. odbieranie alarmów z opaski, nawiązywanie kontaktu z seniorem, wezwanie pomocy czy stałe monitorowanie stanu technicznego i poziomu naładowania opasek. Użytkownik opaski w sytuacji poczucia zagrożenia korzysta z przycisku SOS, a w przypadku np. omdlenia opaska łączy się z Centrum samoczynnie, informując o zdarzeniu i miejscu pobytu osoby.

Urządzenie umożliwia monitorowanie funkcji życiowych, posiada czujnik upadku, czujnik wykrywający włożenie i zdjęcie opaski, lokalizator GPS oraz pomiar poziomu ładowania baterii.

Pierwsze opaski życia trafiły do mieszkańców Lublina już w 2019 roku.

Opracowanie: