​Już w piątek w Lublinie - w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych - zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu oraz miejskiej komunikacji. Zmiany będą obowiązywać do 3 listopada.

Na największym lubelskim cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka tradycyjna zmiana będzie polegać na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Cmentarnej. Będzie można nią przejechać tylko w kierunku nekropolii. Po obu stronach ulicy będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się.

Wyjazd samochodów spod cmentarza, jak co roku, będzie możliwy drogą gruntową utwardzoną jednokierunkową do ronda im. Krupskiego, czyli tylko w prawo w kierunku Felina. Na rondzie im. Krupskiego 28 października wieczorem stanie zakaz skrętu w lewo. Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza do centrum będą kierowane przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa.

Aby wjechać na parking za pawilonami handlowymi, kierowcy powinni korzystać z pierwszego wjazdu, a środkowym będzie się odbywał wyjazd z nakazem jazdy w prawo. Natomiast ostatni wyjazd zostanie zamknięty i wygrodzony płotkami.

Na samej Drodze Męczenników Majdanka z dwóch pasów w kierunku Felina - lewy będzie tylko do jazdy na wprost, drugi jako prawoskręt do cmentarza. Będzie wprowadzony zakaz skrętu w lewo w ul. Hanki Ordonówny.

Zmiany obejmą również sygnalizację świetlną, która zostanie przełączona na pulsujące pomraańczowe. Na skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Hanki Ordonówny nastąpi to w dniach 29-30 października i 1 listopada, natomiast światła na przejściu dla pieszych (między ulicami Krańcową a Sulisławicką) oraz na ul. Krańcowej na przejściu dla pieszych przy targu, zmienią tryb działania 30 października i 1 listopada.

Parkowanie pojazdów będzie możliwe na parkingach przy cmentarzu, na nowym parkingu P&R przy ul. Grenadierów, na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, dawnego Polmozbytu ul. Droga Męczenników Majdanka 74, na ul. Dobrzańskiego (parkingi przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym) oraz w innych dozwolonych miejscach w rejonie cmentarza.

Cmentarz przy ul. Lipowej:

Od godzin porannych 27 października do 3 listopada (rano) parking przy cmentarzu zostanie wyłączony z użytkowania. Będą przeznaczone na handel.

Od 28 października do 2 listopada (rano) na ul. Ofiar Katynia zatoka postojowa przy CHR Lublin Plaza zostanie oznakowana dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

1 listopada CHR Lublin Plaza umożliwi bezpłatny postój pojazdów na parkingu podziemnym pod obiektem w godz. od 7.00 do 21.00. Dwupoziomowy parking będzie dostępny dla około 670 pojazdów.

Dodatkowo od 28 października do 2 listopada (rano) zostanie zniesiony zakaz zatrzymywania się na ul. Głębokiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Raabego, co umożliwi postój pojazdów wzdłuż tej ulicy.  

Cmentarz przy ul. Pszczelej:

1 listopada na ul. Pszczelej na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej zostanie wprowadzony jeden kierunek dzięki czemu powstaną dodatkowe miejsca postojowe. Powrót spod cmentarza będzie możliwy ulicami: Kukułczą, Letniskową do ul. Krężnickiej.

Cmentarz przy ul. Bełżyckiej:

1 listopada na ul. Łanowej i ul. Bełżyckiej zostanie wprowadzony jeden kierunek od strony kościoła w Konopnicy do cmentarza. Wyjazd w stronę al. Kraśnickiej będzie się odbywał jednokierunkowo ul. Folwarczną.

Komunikacja miejska:

W okresie Wszystkich Świętych tj. w dniach od 29 października do 1 listopada br. komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie z poniższymi zasadami:

Uruchomienie linii specjalnych:

- w dniach 30 października, 31 października i 1 listopada będzie kursować linia nr 200 obsługująca cmentarze na Majdanku, przy ul. Lipowej i ul. Walecznych: Majdanek - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - Al. Zygmuntowskie - al. Piłsudskiego - Lipowa - Krakowskie Przedmieście - 3 Maja - Dolna 3 Maja - al. Solidarności - al. Tysiąclecia - Podzamcze - Unicka - al. Spółdzielczości Pracy - al. Andersa - Rondo Berbeckiego (z powrotem: ... - Fabryczna - Droga Męczenników Majdanka - Krańcowa - al. Witosa - Dekutowskiego - Majdanek)

- w dniu 1 listopada będzie kursować linia nr 201 obsługująca cmentarze przy ul. Bełżyckiej, ul. Lipowej i ul. Walecznych: Konopnica-las - al. Kraśnicka - Zana - Filaretów - Głęboka - Lipowa - Krakowskie Przedmieście - 3 Maja - Dolna 3 Maja - al. Solidarności - al. Tysiąclecia - Podzamcze - Unicka - al. Spółdzielczości Pracy - al. Andersa - Rondo Berbeckiego

- w dniu 1 listopada będzie kursować linia nr 202 obsługująca cmentarz na Majdanku: Majdanek - Droga Męczenników Majdanka - Wolska - Kunickiego - Abramowicka - Abramowice (z powrotem: ... - Wolska - Droga Męczenników Majdanka - Krańcowa - al. Witosa - Dekutowskiego - Majdanek)

- w pojazdach linii nr 200, 201 i 202 obowiązują bilety oraz uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych zgodnie z aktualną taryfą oraz obowiązującą uchwałą i stosowanymi ustawami.

Zwiększenie częstotliwości kursowania linii regularnych dojeżdżających w rejon cmentarza na Majdanku: 21, 23, 47, 153, 156, 157, 158, 161 oraz skierowanie do ich obsługi pojazdów przegubowych (w dniu 1 listopada).

Zwiększenie liczby pojazdów przegubowych do obsługi linii dojeżdżających w rejon cmentarza na Majdanku (w dniach od 29 do 31 października).

Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 159 obsługującej rejon cmentarza przy ul. Lipowej (od strony ul. Głębokiej), skierowanie większej liczby kursów linii nr 73 w rejon cmentarza przy ul. Głuskiej, wzmocnienie linii nr 78 obsługującej cmentarz przy ul. Pszczelej (w dniu 1 listopada).

Uruchomienie 6 par kursów linii nr 52 (w dniu 1 listopada) oraz wprowadzenie dodatkowej pary kursów linii nr 35 (w dniach 30 października i 1 listopada) - na podstawie uzgodnień z władzami gminy Wólka i gminy miejskiej Świdnik.

Zmiany tras:

- w dniach od 29 października do 1 listopada linia nr 32 będzie kursować ul. Koryznowej z pominięciem al. Andersa, ul. Walecznych i ul. Ponikwoda,

- w dniu 1 listopada linia nr 78 będzie kursować ul. Krężnicką do pętli przy ul. Żeglarskiej z pominięciem ul. Pszczelej i Zemborzyc Podleśnych.