W związku z Dniem Wszystkich Świętych w Zakopanem będą zamknięcia ulic i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Jak informuje zakopiański urząd miasta zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarzy można spodziewać się już od 28.10.2022 r. od godz.: 14:00 do 02.11.2022 r. do godziny 22:00.

Od 31.10.- 01.11.2022 r. planowane jest całkowite zamknięcie odcinka ul. Nowotarskiej na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Ta zmiana będzie obowiązywała w godzinach 07:00 – 22:00. W razie wzmożonego ruchu samochodowego w rejonie cmentarza w dniu 28 - 30.10.2022r. oraz 02.11.2022 r. także może być zamknięty odcinek ul. Nowotarskiej od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza od 14:00 do 22:00.

Wyznaczono objazd tego odcinka, który będzie poprowadzony ulicami: Sienkiewicza, Kościuszki, Aleje 3-go Maja. Trasa objazdu zostanie czytelnie oznakowana. Oprócz niezbędnego oznakowania, wjazd na zamknięty odcinek ul. Nowotarskiej będzie nadzorowany przez Policję i Straż Miejską. Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi w dniu 02.11.2022 r. po godzinie 22:00.

Zmiany dotyczyć będą także komunikacji miejskiej . Zmieni się organizacji ruchu linii komunikacji miejskiej nr 14. Od dnia 31.10.2022 r. do dnia 01.11.2022 r. w związku z czasową zmianą organizacji ruchu na Dzień Wszystkich Świętych z obsługi linii komunikacji miejskiej nr 14 zostanie wyłączony przystanek Aleje 3 – go Maja Dolne oraz przystanek Równia Krupowa (dotyczy przebiegu linii Rejon Dworca – Aleje 3-go Maja Górne – Olcza – Harenda – Rejon Dworca).