Blisko 70 uwag, opinii i pytań otrzymało miasto Lublin podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego.

Podczas konsultacji mieszkańcy wyrażali różne opinie, od zachwytu, że taki obiekt wreszcie powstanie i głosów poparcia, po całkowitą dezaprobatę i krytykę, że wybrano właśnie takie miejsce na jego wzniesienie. Mieszkańcy dopytywali m.in. o parkingi, stopień ingerencji w tereny zielone, zagrożenie powodziowe, konstrukcję dachu, warunki rozgrywania zawodów i związane z tym koszty.

Dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły w konsultacjach projektu nowej hali sportowej. Każdą z uwag, zgłoszoną w temacie konsultacji, opatrzono komentarzem. Architekci, mając stanowiska przekazane przez mieszkańców, przystąpią do dalszych szczegółowych prac projektowych, w tym opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej - mówił Artur Szymczyk, Zastępca Prezydent Miasta Lublin, ds. Inwestycji i Rozwoju.

Konsultacje społeczne projektu nowego wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego trwały do 15 grudnia. We wtorek miasto opublikowało ich wyniki.

Nowy stadion żużlowy powstanie w pobliżu doliny rzeki Bystrzycy, na części terenów po Lubelskim Klubie Jeździeckim. Inwestycja obejmuje również rewitalizację doliny rzeki Bystrzycy, gdzie na terenie o powierzchni ponad 46 tys. m2 - od wału przeciwpowodziowego do brzegu rzeki Bystrzycy - powstanie przestrzeń parkowo-rekreacyjna dla mieszkańców, wraz z przystanią kajakową i nowymi kładkami nad rzeką.

Nowy obiekt według planów ma być miejscem organizacji imprez motosportu takich jak: żużel, supercross, karting, drifting, freestyle MotoCross, czy miniżużel. Ma również spełnić wymogi krajowych i międzynarodowych federacji m.in. żużla, lekkoatletyki i gier zespołowych, w tym piłki ręcznej, siatkówki, czy koszykówki.

Poza imprezami sportowymi miasto chciałoby organizować w obiekcie koncerty, targi i pokazy.

Dokumentacja projektowa ma być gotowa w lutym 2024 roku. Szacowany koszt budowy nowego obiektu to około 245 mln zł.