Łódź dołączy do międzynarodowej sieci informacji turystycznej. Zrewitalizowana była elektrownia EC1 została przyjęta do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, dzięki czemu staje się powszechnie uznanym elementem wspólnego dziedzictwa kulturowego i przemysłowego całego kontynentu.

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego zrzesza 300 członków w 27 krajach. Wśród najważniejszych obiektów należących do sieci turystycznej znajdują się Flamandzkie Muzeum Górnictwa Węglowego, Browary Heinekena w Amsterdamie, czy Walijskie Muzeum Slate. 

Obecnie Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego wiedzie do Polski przez Wielką Brytanię, Belgię, Holandię, Luksemburg i Niemcy. To ponad 100 różnego typu obiektów, tzw. punktów kotwicznych szlaku, o wyjątkowym znaczeniu dla historii europejskiego przemysłu. Szlak prócz promowania architektury i techniki ma za zadanie ukazać złożoność procesów industrializacyjnych zachodzących w Europie w czasie od XVIII do XX wieku oraz ich wzajemne powiązania - wyjaśnia Tomasz Słomka z "EC1 Łódź - Miasto Kultury".

C1 to jeden z najbardziej spektakularnych przykładów rewitalizacji zdegradowanych, poprzemysłowych obszarów Łodzi. Dawna elektrociepłownia z początków XX w. w ciągu ostatnich lat zmieniła się w nowoczesną instytucję kultury i miejsce spotkań. Obecnie działa tam m.in. Centrum Nauki i Techniki EC1, Ulica Żywiołów oraz Planetarium EC1; powstają nowe ekspozycje Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz Centrum komiksu i Narracji Interaktywnej.

Tomasz Słomka podkreślił szczególne starania, jakie podjęto, aby adaptacja budynków z funkcji przemysłowych do nowych - kulturalno-edukacyjnych nie doprowadziła do zatracenia historycznego charakteru obiektu. Prace konserwatorskie uwzględniły rangę i klimat obszaru, a także odtworzyły historyczny układ i gęstość jego zabudowy. W całości zachowana została kubatura, forma i w większości zewnętrzne cechy elewacji budynków z ich charakterystycznymi detalami.

Sylwety zabudowań EC1 Łódź funkcjonują jako symboliczne piktogramy Łodzi. Wszystkie są wyraziste i definiują ważny, trwający aktualnie proces rozwoju miasta postprzemysłowego - przyznał Słomka.