Do trzech i czterech pasów ruchu ma być rozbudowana autostrada A2 między Łodzią a Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła właśnie przetarg na projekt budowalny takiej rozbudowy. Prace przy poszerzeniu tej trasy powinny rozpocząć się w 2025 r.

Ogłaszamy dziś przetarg na projekt budowalny, na dobudowę trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Konotopa - poinformował w poniedziałek p.o. dyrektora łódzkiego oddziału GDDKiA Tomasz Kwieciński podczas konferencji zorganizowanej w Obwodzie Utrzymania Autostrady w Nieborowie w woj. łódzkim.

Przetarg dotyczy także rozbudowy do czterech pasów odcinka autostrady między węzłami Konotopa i Pruszków. Kwieciński wyjaśnił, że wykonawca zostanie wybrany w połowie roku i od podpisania umowy będzie miał 18 miesięcy na opracowanie projektu.

Na przełomie 2024 i 2025 roku powinniśmy mieć komplet dokumentacji do ogłoszenia kolejnego etapu, czyli robót budowlanych. W drugiej połowie 2025 roku planujemy start robót - dodał.

Inwestycja na A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią będzie polegać na dobudowie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni na długości ok. 89 km, w tym ok. 46 km w woj. łódzkim. Wykorzystany do tego celu będzie szeroki pas rozdzielający zachowany jako rezerwa podczas budowy autostrady.

A2 między Łodzią i stolicą to najbardziej obciążony odcinek autostradowy w Polsce. Według przeprowadzonych badań średni dobowy ruch to ponad 50 tys. pojazdów, nawet do 100 tys. w okolicach Warszawy.

W związku z takim natężeniem na potrzebę rozbudowy trasy zwracał uwagę obecny na konferencji prasowej wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Decyzja o rozbudowie A2 to inwestycja niezwykle istotna i ważna ze względów komunikacyjnych, bezpieczeństwa, ze względu na drożność tej drogi w przyszłości. Ma to ścisły związek również z inwestycją Centralnego Portu Komunikacyjnego, który będzie ulokowany obok węzła Wiskitki i w związku z nim ruch na autostradzie wzrośnie kilkukrotnie. To jedna z najważniejszych inwestycji autostradowych w Polsce w najbliższym czasie - przekonywał.

Oprócz dobudowy trzeciego i czwartego pasa, istotnym elementem inwestycji ma być wdrożenie rozwiązań związanych z technologią odnawialnych źródeł energii. Mają one zapewnić jak największą samowystarczalność energetyczną autostrady A2 oraz Obwodów Utrzymania Autostrady i Miejsc Obsługi Podróżnych. Ma to zapewnić maksymalne obniżenie kosztów zużywanej energii.

Nowe pasy mają mieć po 3,5 m szerokości, zostanie zachowany pas awaryjny. Szerokość pasa rozdziału zmniejszy się z kilkunastu do pięciu metrów szerokości.

Konieczne będzie m.in. przebudowanie całego systemu melioracyjnego wraz z rozbudową wielu zbiorników retencyjnych. Wzdłuż całego odcinka wymieniona na wyższą zostanie siatka odgradzająca drogę. Dodatkowo zamontowana zostanie tzw. żabianka, czyli pas gęstej siatki przy ziemi, uniemożliwiającej przedostanie się na drogę drobnych zwierząt. W wielu miejscach pojawią się także nowe ekrany akustyczne, mające zabezpieczyć otoczenie przed zwiększonym hałasem.

Wymienione prace będą wymagały zmian w organizacji ruchu.

Generalna dyrekcja po konsultacjach z firmami z branży zrezygnowała z koncepcji ogłoszenia postępowania przetargowego w formule "projektuj i buduj" i  zdecydowała się ogłosić dwa oddzielne przetargi. Nie wiadomo, jak długo potrwa rozbudowa i ile będzie kosztować.