Kilkanaście domów i budynków gospodarczych we Włostowicach koło Piątku w Łódzkiem jest zagrożonych podtopieniami. Gospodarstwa toną w wodzie, bo dwa dni dodatnich temperatur spowodowały silne roztopy w centrum Polski.

Domy są otoczone wodą niemal ze wszystkich stron. Woda, która powstała z roztopionego śniegu, spływa z pól i łąk do gospodarstw, bo lodowa pokrywa uniemożliwia wsiąkanie wody w ziemię. Mieszkańcy Włostowic obawiają się najgorszego, czyli powodzi.

Sytuację pogarsza fakt, że dodatnia temperatura będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. A pobliska Bzura już całkowicie wypełniła koryto i lada chwila zacznie rozlewać się po polach.