Cały zator lodowy w dolnym biegu Odry został już przełamany. Lodołamacze przebrnęły przez 10-kilometrowym odcinku między Bielinkiem do niemieckiego Hohensaaten.

Spływająca kra może nieznacznie podnieść się poziom wody, ale nie powinno dojść do żadnych nowych podtopień. Ujście Odry może teraz przyjąć wezbraniową falę, która płynie z południa kraju. Lodołamacze pozostaną w pogotowiu na wypadek ponownego zatrzymania się kry.