Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanym zwycięzcą wyborów parlamentarnych! Partia ta zdobyła 38 proc. głosów i może rządzić samodzielnie - wynika z badania late poll, jakie dla TVP przygotowała grupa badawcza Ipsos. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z poparciem na poziomie 23,4 proc. Frekwencja wyniosła 51 proc.

Z sondażowych wyników wyborów parlamentarnych wynika ponadto, że ruch Kukiz'15 zdobył 9,1 proc. głosów, Nowoczesna - 7,2 proc., a PSL - 5,7 proc. Progu wyborczego nie przekroczyły natomiast: Zjednoczona Lewica (7 proc.), KORWiN (4,9 proc.) i partia Razem (3,9 proc.).Okazuje się, że w tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość wygrało w większości województw, tylko w dwóch: w pomorskim (33,7%) i opolskim (29 proc.) więcej głosów otrzymała Platforma Obywatelska. Najlepszy wynik PiS odnotował we wschodnich regionach Polski: Podkarpacie - 53,1 proc., Lubelszczyzna - 49,9 proc., Podlaskie 47,4 proc.


PiS zwyciężył zarówno w miastach, jak i na wsi

PiS odniósł przytłaczające zwycięstwo na wsi, uzyskując tam 46,8 proc. głosów, ale przewagę nad PO uzyskał także w miastach, zarówno tych mniejszych, jak i największych - wynika z sondażu Ipsos. Na wsi frekwencja wyniosła 46 proc., w największych miastach - 65,9 proc.

Na wsi na PiS głosowało 46,8 proc. uprawnionych, na PO - 17,3 proc., na Kukiz'15 - 9,4 proc., na PSL - 9,3 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 4,6 proc., na Nowoczesną - 4,4 proc., na KORWiN - 4,3 proc., a na Razem - 2,9 proc.

W miastach do 50 tys. mieszkańców PiS uzyskał poparcie 37,4 proc. wyborców, PO - 25,3 proc., Kukiz'15 - 9,6 proc., Zjednoczona Lewica - 7 proc., Nowoczesna - 6,5 proc., KORWiN - 5,2 proc., PSL - 4,6 proc., a Razem - 3,6 proc.

W miastach liczących od 51 tys. do 200 tys. mieszkańców na PiS głos oddało 36,2 proc. uprawnionych do głosowania, na PO - 25,2 proc., na Kukiz'15 - 10,3 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 7,9 proc., na Nowoczesną - 7,3 proc., na KORWiN - 5 proc., na Razem - 4,3 proc., a na PSL - 2,9 proc.

W miastach liczących 201-500 tys. mieszkańców PiS uzyskało 32 proc. poparcia, PO - 30 proc., Nowoczesna - 9 proc., Zjednoczona Lewica - 8,7 proc., Kukiz'15 - 8,4 proc., KORWiN - 5,7 proc., Razem - 4,1 proc., a PSL - 1,5 proc.

W największych miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców na PiS głosowało 31,3 proc. wyborców, na PO - 28,6 proc., na Nowoczesną - 13,2 proc., na Zjednoczoną Lewicę - 7,8 proc., na Razem - 6,2 proc., na Kukiz'15 - 6 proc., na KORWiN - 5,2 proc., a na PSL - 1,4 proc.


PiS zdecydowanie wygrywa zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn

Na PiS głosowało 39,7 proc. kobiet i 38,5 proc. mężczyzn - wynika z sondażu Ipsos. PO uzyskała 26,4 proc. głosów kobiet i 20,3 proc. głosów mężczyzn. Na ruch Kukiz’15 zagłosowało 10,6 proc. mężczyzn i 7,5 proc. kobiet.

KORWiN poparło 7,1 proc. mężczyzn, co jest czwartym wynikiem w tej grupie, i zaledwie 2,8 proc. kobiet, co jest ostatnim wynikiem spośród wszystkich ośmiu list ogólnopolskich.

Wyniki sondażowe poparcia wśród kobiet i mężczyzn dla pozostałych ugrupowań są do siebie zbliżone. W obu grupach Nowoczesna Ryszarda Petru uzyskała 7,1 proc. poparcia, a Zjednoczona Lewica 6,6 proc. Na PSL głosowało 5 proc. kobiet i 5,4 proc. mężczyzn. Z kolei partię Razem poparło 4,2 proc. kobiet i 3,5 proc. mężczyzn.

Tak głosowały kobiety

Tak głosowali mężczyźni


PiS pierwszą siłą we wszystkich grupach pod względem wykształcenia

PiS okazał się pierwszą siłą polityczną we wszystkich grupach ze względu na poziom wykształcenia. Najwyższe poparcie uzyskał wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym - 55,9 proc. - wynika z sondażu Ipsos.

Wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym na PiS głosowało 55,9 proc., na PO - 15,4 proc., na Kukiz'15 - 6,9 proc., na PSL - 6,5 proc., na KORWiN - 6,3 proc., na ZL - 3,6 proc., na Razem - 2,3 proc., a na Nowoczesną - 1,9 proc.

Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym na PiS głos oddało 53 proc., na PO - 19,3 proc., na Kukiz'15 - 7,6 proc., na PSL - 6,9 proc., na ZL - 5,3 proc., na Razem - 2,5 proc., na KORWiN - 2,4 proc., a na Nowoczesną - 2,2 proc.

W przypadku wykształcenia średniego i pomaturalnego na PiS głosowało 39,2 proc., na PO - 23 proc., na Kukiz'15 - 10,4 proc., na ZL - 7 proc., na KORWiN - 5,6 proc., na PSL - 5,2 proc., na Nowoczesną - 5,1 proc., a na Razem 3,6 proc.

Najlepiej wykształceni - licencjat i wyżej - głosowali nieco inaczej niż pozostali. W tej grupie PiS zdobył 30,4 proc. głosów, PO - 26,7 proc., Nowoczesna - 12 proc., Kukiz'15 - 8,5 proc., ZL - 7,2 proc., Korwin - 5,2 proc., Razem - 5,1 proc., a PSL - 4,2 proc.


PiS wygrywa w każdej grupie wiekowej. Wśród najmłodszych PO dopiero czwartą siłą

W każdej grupie wiekowej wyborców triumfował PiS, niemal w każdej druga była Platforma Obywatelska. Wyjątkiem byli najmłodsi wyborcy, którzy - oprócz PiS - głosowali przede wszystkim na Kukiz'15 i KORWiN - wynika z sondażu Ipsos.

Według tego badania, wśród najmłodszych wyborców, w wieku 18-29 lat, na PiS zagłosowało 26,6 proc. wyborców. Na kolejnych miejscach znalazły się: Kukiz'15 (20,6 proc.), KORWiN (16,8 proc.), PO (14,4 proc.), Nowoczesna (7,8 proc.), Razem (5,2 proc.), PSL (3,7 proc.) i ZL (3,4 proc.).

PiS triumfował również w grupie wyborców w wieku 30-39 lat, zdobywając 30,6 proc. ich głosów. W tym przypadku na drugim miejscu była Platforma Obywatelska (23,8 proc.), a na kolejnych: Kukiz'15 (12,6 proc.), Nowoczesna (10,8 proc.), Razem (5,8 proc.), ZL (5,6 proc.), PSL (5,1 proc.) i KORWiN (4,8 proc.).

Wśród wyborców w wieku 40-49 lat na PiS zagłosowało 38,7 proc. wyborców. Na kolejnych miejscach znalazły się: PO (25,8 proc.), Nowoczesna (8,2 proc.), Kukiz'15 (7,7 proc.), ZL (6,4 proc.), PSL (5,9 proc.), Razem (4,1 proc.) i KORWiN (2,6 proc.).

PiS zdecydowanie wygrał wśród wyborców w wieku 50-59 lat, zdobywając 47,1 proc. głosów w tej grupie. W tym przypadku na drugim miejscu była Platforma Obywatelska (23,0 proc.), a na kolejnych: ZL (7,3 proc.), PSL (6,2 proc.), Nowoczesna (6,0 proc.), Kukiz'15 (4,9 proc.), Razem (3,2 proc.) i KORWiN (1,8 proc.).

Największe poparcie PiS zdobył natomiast w grupie wiekowej 60 lat i więcej - 48,7 proc. Platformę Obywatelską poparło 28,1 proc. najstarszych wyborców, ZL - 9,3 proc., PSL - 5,1 proc., Nowoczesną - 3,8 proc., Kukiz'15 - 2,0 proc., Razem - 1,8 proc., a KORWiN - 0,6 proc.

Najwyższa frekwencja - na Mazowszu

Frekwencja w całym kraju wyniosła 51 proc. Najwyższa była na Mazowszu - 58,3 proc, najniższa w woj. warmińsko-mazurskim - 40,2 proc. Do wyborów poszło - według sondażowych wyników - 52,7 proc. mężczyzn i 50,7 proc. kobiet.

Jeśli chodzi o wiek, to najwięcej osób głosowało w przedziale 40-49 lat - 58,8 proc., najmniej wśród osób między 18. a 29. rokiem życia - 43,7 proc.

PiS może rządzić samodzielnie

Zgodnie z badaniem - podział mandatów w Sejmie - wyglądałby następująco: PiS - 238, PO - 135, Kukiz - 44, Nowoczesna.pl - 24, PSL - 18.  Jeżeli te wyniki się potwierdzą, Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie.

(es)