Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 44,1 proc. mężczyzn i 43 proc. kobiet, na Koalicję Obywatelską - 24,7 proc. mężczyzn i 29,9 proc. kobiet - wynika z sondażu Ipsos. Z sondażu Ipsos wynika, że wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości przeważały osoby z wykształceniem średnim. Wyborcy KO to najczęściej osoby z wykształceniem wyższym.

Na Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) zagłosowało 11,1 proc. mężczyzn i 12,6 proc. kobiet. Natomiast na Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 10 proc. mężczyzn i 9,3 proc. kobiet. Z kolei na Konfederację głos oddało 9 proc. mężczyzn i 4,1 proc. kobiet.

Według sondażu exit poll Ipsos dla trzech telewizji średni margines dokładności wynosi 2 pkt. procentowe. 

PiS zdecydowanie wygrywa na wsi. KO - w największych miastach 

Ipsos: PiS wygrał w czternastu województwach. KO - w dwóch TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Wśród wyborców PiS przeważają osoby z wykształceniem średnim - 40,2 proc.

Z sondażu Ipsos wynika, że wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości przeważały osoby z wykształceniem średnim (40,2 proc.), a także wyższym (26,8 proc.) i zawodowym (25,3 proc.). 7,7 proc. wyborców PiS to osoby z wykształceniem podstawowym.

Wyborcy KO to najczęściej osoby z wykształceniem wyższym (52,1 proc.) i średnim (35,8 proc.). 9,9 proc. wyborców KO to osoby z wykształceniem zawodowym, a 2,2 proc. - z podstawowym.

Również wśród wyborców SLD przeważają osoby z wykształceniem wyższym (50,3 proc.) i średnim (38 proc.). 8,3 proc. wyborców SLD to osoby z wykształceniem zawodowym, a 3,4 proc. z podstawowym.

Wśród wyborców PSL przeważają osoby z wyższym wykształceniem (39,2 proc.) i średnim (37,6 proc.). Również wśród osób głosujących na Konfederację przeważają wyborcy z wyższym wykształceniem (43,6) proc. i średnim (41,2 proc.).

Wybory parlamentarne 2019: Tak wyglądała frekwencja w poszczególnych województwach

PiS wygrywa w każdej grupie wiekowej

W niedzielnych wyborach na PiS głosowało 26,2 proc. osób w wieku 18-29 lat. KO uzyskała w tej grupie 24-proc. poparcie, Konfederacja 20,2-proc., SLD 17,7-proc., zaś PSL - 10,3-proc.

Wśród 30-39-latków na PiS zagłosowało 36,9 proc. osób, KO zdobyła w tej grupie wyborców 29,8 proc głosów, SLD - 12,4 proc., PSL - 11,1 proc., natomiast Konfederacja - 8,2 proc.

Osoby w wieku 40-49 lat najwięcej głosów (40,7 proc.) oddało na PiS; 31,7 proc. opowiedziało się za KO; 11,6 proc. za SLD; 10,6 proc oddało głos na PSL; a 4,3 proc. na Konfederację.

Z kolei w grupie osób w wieku 50-59 lat PiS uzyskało 51 proc. głosów; KO - 26,3; PSL - 9,9 proc; SLD - 9,2 proc., a Konfederacja - 2,8 proc.

Największe poparcie PiS zdobyło wśród osób w wieku 60 lat i więcej, gdzie na tę partię zagłosowało 55,6 proc. wyborców, KO uzyskała w tej grupie 25,3- proc. poparcie, SLD - 10-proc., PSL - 7,4-proc., natomiast Konfederacja - 1,1- proc.

PiS wygrywa m.in. wśród rolników, KO - wśród dyrektorów i właścicieli firm

Głosy różnie rozłożyły się w poszczególnych ujętych w sondażu grupach zawodowych.

Wśród rolników ponad dwie trzecie poparło PiS (67,4 proc.), dobry wynik odnotował też PSL - 17,1 proc. Z kolei KO w tej grupie uzyskała 7,8 proc., SLD 3,5 proc., zaś Konfederacja 3,4 proc.

Spore poparcie PiS uzyskał też wśród emerytów i rencistów (56,8 proc.), przy 24,5 proc. dla KO, 10,3 proc. dla SLD, 6,8 proc. dla PSL i tylko 1,1 proc. dla Konfederacji. Natomiast wśród osób bezrobotnych PiS uzyskał 55,6 proc., KO - 16,8 proc., PSL - 11,6 proc., SLD - 7,6 proc., zaś Konfederacja 6,9 proc.

PiS wygrało też, ale z mniejszą przewagą, wśród pracowników administracji bądź usług. Z tej grupy partię tę poparło 38,5 proc. głosujących. KO w tej grupie miała 29,9 proc., SLD - 13,3 proc., PSL - 10,3 proc., zaś Konfederacja 6,6 proc.

W grupie określonej jako dyrektorzy, kierownicy i specjaliści KO uzyskała 39,7 proc., PiS - 26,6 proc., SLD - 15,3 proc., PSL - 9,2 proc. zaś Konfederacja - 8,1 proc.

Natomiast wśród właścicieli lub współwłaścicieli firm KO poparło 38,8 proc., PiS - 29,5 proc., SLD - 12,1 proc., PSL - 9,9 proc., a Konfederację 8,8 proc.

Najbardziej wyrównane wyniki sondaż odnotował wśród najmłodszych wyborców, czyli uczniów i studentów. W tej grupie PiS zajęło dopiero trzecie miejsce z poparciem 22,3 proc. Partię te nieznacznie wyprzedziły KO z poparciem 24,8 proc. i SLD z 23,4 proc. Dobry wynik w tej grupie odnotowała Konfederacja - 17,9 proc., zaś PSL uzyskał 10 proc.