Do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęło 5 wniosków o utworzenie obwodów głosowania w wyborach prezydenckich na polskich statkach morskich. Wnioski zgłosiło czterech armatorów: Akademia Morska w Gdyni, Przedsiębiorstwo Poszukiwania i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic", Instytut Oceanologii PAN oraz spółka Dalmor.

Jeśli Ministerstwo Infrastruktury zaakceptuje wszystkie wnioski, to głosować będzie można na pokładach statków "Dar Młodzieży" oraz "Dalmar II", nad statku badawczym "Oceania" oraz na dwóch platformach wiertniczych "Petrobaltic" oraz "Baltic Beta", które w dniu wyborów będą znajdowały się na północ od Półwyspu Helskiego oraz przylądka Rozewie. Resort infrastruktury ma czas do 1 czerwca na wydanie decyzji w sprawie utworzenia obwodu głosowania.

Osoby chcące oddać głos w wyborach prezydenckich na statku morskim muszą najpóźniej do 17 czerwca złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców. Do głosowania na pokładzie statku uprawnia także zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy, konsula lub kapitana statku.