84 procent obywateli Ukrainy nie godzi się na żadne ustępstwa terytorialne, nawet za cenę przedłużającej się wojny - wynika z opublikowanych badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Zaledwie co dziesiąty respondent byłby skłonny zaaprobować koncesje terytorialne w zamian za pokój i zachowanie niezależności.

W każdym z regionów kraju przeciwnicy ustępstw terytorialnych stanowili absolutną większość - podkreśla portal New Voice of Ukraine dodając, że zaledwie 15 respondentów określiło swoją narodowość jako rosyjską. To liczba zbyt mała, by ująć ją w badaniach, ale z tej nielicznej grupki tylko dwie osoby byłyby skłonne oddać agresorowi jakieś ukraińskie terytoria.

Instytut podkreśla, że intensywne bombardowania Kijowa i innych ukraińskich miast w ostatnich tygodniach nie wpłynęły na opinie badanych: wyniki nie zmieniły się od maja 2022.

Badania realizowano od 26 maja do 5 czerwca na próbie 1029 osób. 

Nie objęły one ani mieszańców terenów okupowanych, ani uchodźców znajdujących się poza granicami Ukrainy