Punkty paszportowe przeżywają sezonowe oblężenie. W samym województwie mazowieckim dziennie około 1000 osób ubiega się o wydanie paszportu. To dwa razy więcej niż poza sezonem urlopowym. Urzędnicy apelują, by najpierw planować wyrobienie paszportu, a dopiero potem wyjazd. Bo często jest tak, że robimy odwrotnie. A na dokument możemy czekać nawet miesiąc, gdzie poza sezonem można go uzyskać w terminie do 14 dni.

W przypadku paszportu nie możemy liczyć na to, że uda nam się go "załatwić" w trybie przyspieszonym. Polskie prawo dopuszcza jedynie wydanie tymczasowego dokumentu, ważnego maksymalnie rok, w sytuacjach losowych (np. leczenie za granicą, śmierć bliskiej osoby) lub wyjazdach służbowych ważnych dla przedsiębiorstwa. Jednak musimy przedstawić w urzędzie stosowny dokument potwierdzający powyższe sytuacje.

Standardowy paszport biometryczny wymaga od nas złożenia w urzędzie:

- wypełnionego wniosku, który możemy pobrać w punkcie paszportowym;

- potwierdzenia dokonania opłaty za paszport;

- okazania ważnego dokumentu tożsamości lub dotychczasowego paszportu o ile nie stracił jeszcze ważności;

- jednej aktualnej, kolorowej fotografii, spełniającej wymogi biometrii.

Na miejscu urzędnik za pomocą elektronicznego czytnika pobierze nasze odciski palców.

Opłata za paszport biometryczny wynosi 140 złotych, ulgowa - 70 złotych, dla dzieci do 13 roku życia - 30 złotych. Przy dokonywaniu opłaty, jeżeli przysługuje nam ulga, musimy mieć przy sobie dokument potwierdzający uprawnienie do niej. Koszt paszportu tymczasowego wynosi 30 złotych.

Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku zmiany danych wpisywanych do paszportu (np. imię, nazwisko), zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport (zmiany które mogą utrudnić ustalenie jej tożsamości), braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

Prawo do zwolnienia całkowicie z opłaty za paszport mają m.in. osoby, które mają ukończone 70 lat; osoby przebywające w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych - jeżeli ich wyjazd za granicę związany jest z długotrwałym leczeniem lub z koniecznością poddania się operacji, a także osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej. Jeżeli jednak paszport uległ zniszczeniu z winy jego posiadacza to opłata jest podniesiona o 200 proc.

O paszport może ubiegać się każdy obywatel Polski od dnia urodzenia. Oczywiście w przypadku osób do 18 roku życia muszą to zrobić rodzice. Ważne jest to, że przy wyrabianiu paszportu dziecka konieczna jest obecność obojga rodziców, bo oboje przy urzędniku muszą złożyć podpisy pod wnioskiem. Jeżeli rodzice nie są w stanie jednocześnie stawić się w urzędzie, potrzebna jest zgoda potwierdzona notarialnie. Dzieci do 5 roku życia nie muszą być osobiście przy składaniu wniosku.

Wniosek o wydanie paszportu możemy złożyć w każdym biurze paszportowym na terenie kraju. Nie musi być to urząd zgodny z naszym zameldowaniem. Należy jednak pamiętać, że paszport musimy odebrać w tym samym punkcie, w którym składaliśmy wniosek.

Szablony wniosków oraz wszelkie informacje można uzyskać na stronie poszczególnych urzędów wojewódzkich. Uwaga! W niektórych urzędach organizowane są tzw. soboty z paszportem, jednak czasem by móc przyjść złożyć wniosek musimy się wcześniej zapisać telefonicznie.

Po złożeniu wniosku możemy śledzić postęp jego realizacji na stronie http://www.paszporty.msw.gov.pl/

Magdalena Gawlik