Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry "rekomenduje niezwłoczne zaskarżenie" przed Trybunałem Konstytucyjnym i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozporządzenia ws. uzależnienia wypłat unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności: o takiej rekomendacji koalicjant Prawa i Sprawiedliwości poinformował w oświadczeniu, wydanym po posiedzeniu zarządu partii. Za niekorzystne dla Polski ugrupowanie Zbigniewa Ziobry uważa również ustalenia ostatniego unijnego szczytu w dziedzinie celów klimatycznych.

W ostatni czwartek, w pierwszym dniu szczytu przywódców państw Unii Europejskiej, Polska i Węgry - sprzeciwiające się mechanizmowi "pieniądze za praworządność" - zrezygnowały z zawetowania nowego unijnego budżetu: przywódcy państw UE zawarli na szczycie kompromisowe porozumienie ws. mechanizmu praworządnościowego.

Zgodnie z kompromisem, uzależnienie wypłat unijnych funduszy od przestrzegania zasad państwa prawa zostało utrzymane, szefowie państw i rządów Unii przyjęli jednak - niewiążącą prawnie - deklarację szczytu UE, która m.in. odkłada stosowanie mechanizmu "pieniądze za praworządność" o co najmniej dwa lata.

Rezygnując z weta, Polska i Węgry odblokowały unijny budżet na lata 2021-27 i Fundusz Odbudowy, który wesprze unijne gospodarki dotknięte pandemią koronawirusa.

Solidarna Polska "ubolewa", a decyzję Morawieckiego nazywa "błędną"

Utrzymanie mechanizmu "pieniądze za praworządność" skrytykował koalicjant Prawa i Sprawiedliwości: Solidarna Polska.

W oświadczeniu wydanym po sobotnim posiedzeniu Zarządu Krajowego SP czytamy: "Zarząd Solidarnej Polski ubolewa, że Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w toku negocjacji nie uwzględnił rekomendacji Solidarnej Polski w zakresie rozporządzenia warunkującego wypłaty funduszy unijnych od arbitralnych działań Komisji Europejskiej. Decyzję Premiera uważamy za błędną".

W oświadczeniu podkreślono także, że "wynegocjowane konkluzje Rady Europejskiej nie są obowiązującym prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska".

"Stwierdzał to wielokrotnie w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - zaznaczono.

Partia Ziobry ostrzega przed ograniczaniem polskiej suwerenności

Zarząd Krajowy Solidarnej Polski wskazuje również, że rozporządzenie ws. mechanizmu praworządnościowego - które jest dokumentem prawnie obowiązującym - stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności: "Pozwoli na ingerowanie Komisji Europejskiej w działalność prezydenta, parlamentu, rządu, a nawet samorządów, w niemal każdej dziedzinie".

Zdaniem polityków Solidarnej Polski, rozporządzenie łamie traktaty europejskie.

Partia Ziobry chce zaskarżenia rozporządzenia przed TK i TSUE

"W koalicji Zjednoczonej Prawicy istnieje dzisiaj fundamentalna różnica pomiędzy stanowiskiem Solidarnej Polski a Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem Jarosława Gowina. Znajdzie ona wyraz w głosowaniu w Sejmie. Solidarna Polska będzie głosowała przeciw ratyfikowaniu wynikających z pakietu budżetowego rozwiązań związanych z zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych przez Unię Europejską. Elementem tego pakietu jest bowiem kwestionowane rozporządzenie" - zapowiada ponadto partia Zbigniewa Ziobry w oświadczeniu.

Dalej czytamy również: "Solidarna Polska rekomenduje niezwłoczne zaskarżenie tego rozporządzenia zarówno przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym, z uwagi na zastrzeżenia dotyczące możliwości ingerowania w działalność konstytucyjnych organów państwa, jak też przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

O zaostrzeniu celów klimatycznych: Wpłynie na "radykalny wzrost opłat za prąd i ogrzewanie"

W oświadczeniu zarząd partii odniósł się również do ustaleń szczytu dot. zaostrzenia celów klimatycznych: chodzi o zwiększenie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55 procent do 2030 roku.

"Solidarna Polska stoi na stanowisku, że przyjęte rozwiązania są dla Polski niekorzystne i w najbliższych latach wpłyną na radykalny wzrost opłat za prąd i ogrzewanie, co dotkliwie uderzy w poziom życia Polaków" - czytamy w piśmie.

Ugrupowanie zapowiada również, że szczegółowe stanowisko w tej sprawie przedstawi w najbliższych dniach.