Konwój z pomocą humanitarną wyruszył z Polski na Ukrainę. Ciężarówki udostępniła straż pożarna. Zawiozą m.in. do Zaporoża 160 ton ładunku, w tym żywność i środki higieniczne. W Kijowie polski konwój połączy się z ciężarówkami niemieckimi.

Wartość artykułów wiezionych przez polskie ciężarówki to 1,5 mln zł. Podobną wartość będzie mieć pomoc wieziona przez ciężarówki wysłane przez stronę niemiecką.

Jutro polski konwój trafi do Kijowa, gdzie połączy się z konwojem niemieckim i ruszy do Zaporoża. Według ocen ONZ jest tam prawie 100 tys. osób przesiedlonych z obwodu donieckiego i ługańskiego.

Za logistykę przedsięwzięcia odpowiadają strażacy. Na Ukrainę pojedzie 38 funkcjonariuszy. W operację zostały zaangażowane niemal wszystkie służby podległe MSW. Do granicy polsko-ukraińskiej konwój będzie zabezpieczany przez policję. Natomiast za sprawną odprawę na przejściu będzie odpowiadała Straż Graniczna.

Konwój 22 samochodów wyruszy z Warszawy około godz. 19. Strażacy będą mieli do pokonania około 1,3 tys. kilometrów. Do celu mają dotrzeć w środę.

Według agendy ONZ do spraw pomocy humanitarnej (OCHA) liczba uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w połowie czerwca tego roku przekroczyła 1 mln 330 tys. osób. 

(mpw)