Powrót do konstytucji z 2004 r., utworzenie rządu zaufania narodowego oraz rozpoczęcie prac nad nową konstytucją - to zakłada porozumienie podpisane przez prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i liderów opozycji - poinformował rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec oraz specjalny przedstawiciel Federacji Rosyjskiej wezwali do natychmiastowego zaprzestania przemocy i konfrontacji.

W dokumencie "Porozumienie na rzecz uregulowania kryzysu na Ukrainie" władze zobowiązały się, że nie wprowadzą stanu wyjątkowego, zaś obie strony deklarują powstrzymanie się od przemocy i konfrontacji. W dokumencie jest także mowa o przedsięwzięciu wysiłków na rzecz zwolnienia okupowanych budynków i ulic oraz rozbrojenia osób posiadających broń.

TUTAJ możecie przeczytać pełny tekst porozumienia.

Podpisane porozumienie zakłada scenariusz i kalendarz kroków politycznych na rzecz rozwiązania obecnego konfliktu: powrót do konstytucji z 2004 r. jako rozwiązania tymczasowego, utworzenie rządu zaufania narodowego, rozpoczęcie prac nad nową konstytucją, równoważącą uprawnienia prezydenta, rządu i parlamentu, która ma zostać przyjęta najpóźniej do września. Po przyjęciu nowej konstytucji, ale nie później niż do końca roku, ma dojść do nowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Kolejne elementy porozumienia to śledztwa w sprawie niedawnych aktów przemocy monitorowane przez władze, opozycję i Radę Europy.

Dokument został podpisany przez prezydenta Wiktora Janukowycza, trzech liderów opozycji: Arsenija Jaceniuka, Witalija Kliczkę i Ołeha Tiahnyboka oraz, jako świadków, ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego: Radosława Sikorskiego, Laurenta Fabiusa i Franka Waltera Steinmeiera. Wcześniej został parafowany przez specjalnego wysłannika Rosji Władimira Łukina. 

(abs)