Parlament Ukrainy przyjął rządowy pakiet antykryzysowy, uzgodniony z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. We wcześniejszym głosowaniu nie uzyskał wymaganej większości głosów. Rada Najwyższa zaakceptowała natomiast poprawki do budżetu państwa na ten rok.

Za przyjęciem propozycji gabinetu Arsenija Jaceniuka zagłosowało 246 deputowanych Rady Najwyższej. Potrzebna do tego była większość 226 głosów w 450-osobowej izbie.

W pierwszym głosowaniu Rada Najwyższa odrzuciła pakiet. Poparło go 189 deputowanych. Ogłoszono wtedy przerwę w obradach. W jej czasie przeprowadzono dodatkowe rozmowy. Negocjacje toczyły się między wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnymi.

"To czas robienia rzeczy trudnych i niepopularnych"

Celem pakietu antykryzysowego jest niedopuszczenie do katastrofy finansowej państwa oraz stworzenie podstaw dla rozwoju gospodarczego. Zgodnie z rządowymi poprawkami do ustawy budżetowej deficyt ma się zmniejszyć z 71,5 do 68,5 mld hrywien (1 PLN to 0,27 UAH). Rząd zaproponował zwiększenie zadłużenia państwowego z 585,4 mld hrywien do 664 mld. Ograniczono ponadto środki na gwarancje państwowe z 50 do 25 mld hrywien.

Poprawki przewidują wprowadzenie podatku dla Funduszu Emerytalnego od operacji kupna-sprzedaży waluty bezgotówkowej oraz zamrażają podwyżki minimum socjalnego i płacy podstawowej. Dodatkowe źródło dochodów budżetowych mają stanowić środki uzyskane z podatku ekologicznego oraz sprzedaży nieruchomości, pojazdów i sprzętów będących obecnie we własności państwa.

Rząd premiera Arsenija Jaceniuka zaproponował także m.in. zwiększenie emisji krajowych obligacji państwowych z 11,1 mld do 33,3 mld hrywien. Zapowiedział również zwolnienia w organach władzy wykonawczej, które obejmą co najmniej 10 proc. jej pracowników, czyli 24 tysiące osób.

Wcześniej w czwartek Jaceniuk poinformował, że rząd zakłada 3-procentowy spadek PKB w 2014 roku i inflację na poziomie 12-14 procent. Zaznaczył, że bez przyjęcia przez parlament proponowanych przez rząd ustaw PKB Ukrainy spadnie nawet o 10 procent i krajowi grozi niewypłacalność.

Jaceniuk mówił również o podwyżkach cen energii dla odbiorców indywidualnych. Zaznaczył, że nadszedł czas "robienia rzeczy trudnych i niepopularnych". Zapewnił przy tym, że około 30 proc. ludności będzie otrzymywać dotacje do opłat za energię.

Ukraina dostanie ponad 14 mld dolarów

Pakiet antykryzysowy wraz z uchwalonymi zmianami w budżecie państwa jest częścią ustaleń z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), od których uzależniona jest pomoc finansowa dla Ukrainy.

MFW oświadczył w czwartek, że uzgodnił z Ukrainą, iż wesprze jej reformy dwuletnim kredytem stand-by w wysokości 14-18 mld dolarów. Umowa otworzy możliwość dalszych pożyczek, które w ciągu dwóch lat mogą sięgnąć 27 mld dolarów.

Porozumienie z Ukrainą ma jej pomóc w uporaniu się z zadłużeniem, które pogłębiło się w tym roku po miesiącach protestów antyrządowych. Zakończyły się one odsunięciem od władzy prezydenta Wiktora Janukowycza i konfliktem z Rosją, która zajęła Krym.

(MRod)