Blisko 350 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce punktualnie o godz. 9 przystąpi w środę do sprawdzianu dla szóstoklasistów. Są oni pierwszym rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i będzie pisać sprawdzian w nowej formule. Arkusze egzaminacyjne wraz z propozycjami rozwiązań opublikujemy na naszych stronach!

Uczniowie napiszą dwie części sprawdzianu. Pierwsza z nich sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki. W teście uczeń będzie miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Ta część rozpocznie się o godz. 9 i potrwa 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków, ta część potrwa 120 minut.

Po przerwie, o godz. 11:45 rozpocznie się druga część sprawdzianu - test z języka obcego. Szóstoklasiści, którzy przystąpią w środę do sprawdzianu są pierwszym rocznikiem, w którym wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części sprawdzianu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Ta część potrwa 45 minut, w przypadku dyslektyków - 70 minut.

O czym trzeba pamiętać?

Na egzamin koniecznie trzeba zabrać długopis z czarnym tuszem. Uczniowie powinni mieć przy sobie również legitymację szkolną, ołówek, gumkę do ścierania oraz przyrządy geometryczne (linijkę, kątomierz, ekierkę).

Na salę nie można wnosić telefonów komórkowych ani żadnych urządzeń elektronicznych.

Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Jak rozwiązywać zadania?

Arkusze oraz propozycje odpowiedzi pojawią się na RMF 24! Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne z pierwszej części po godz. 13, z drugiej - po godz. 15. Kilkanaście minut później u nas pojawią się propozycje odpowiedzi!

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 29 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego - 26 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia w wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej. Ma to umożliwić porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów z danych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji.

(abs)