Po co organizuje się sprawdzian dla uczniów szóstych klas? Czy każdy musi do niego przystąpić? Co musi umieć każdy uczeń i co, jeśli nie dojedzie na egzamin? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym materiale.

1. Czy wszyscy szóstoklasiści muszą pisać sprawdzian?

Tak, ten egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy - to znaczy, że musi do niego przystąpić każdy uczeń kończący szóstą klasę.

Wyjątkiem są uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

2. Po co organizuje się sprawdzian?

Test sprawdza, na ile młody człowiek jest przygotowany do dalszej edukacji w gimnazjum i weryfikuje podstawowe umiejętności potrzebne w codziennym życiu.

3. Czy każdy pisze taki sam sprawdzian?

Dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie sprawdzian jest dostosowany do ich możliwości.

Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową) warunki i forma sprawdzianu są również dostosowane do ich możliwości.

4. Czy liczą się oceny szkolne?

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów analizuje się z uwzględnieniem ocen szkolnych, co pozwala na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów.

Ułatwia to również opracowanie indywidualnych rad dotyczących dalszej edukacji.

5. Co, jeśli nie uczeń nie przystąpi do sprawdzianu?

Dla osób, które nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczy dodatkowy termin.

6. Co, jeśli uczeń nie pojawi się na dodatkowym terminie?

Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w dodatkowym terminie, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w następnym roku.

7. Skąd mam wiedzieć, w jakim zakresie powinienem się przygotować do egzaminu?

Sprawa jest prosta. Sprawdzian nie będzie wykraczał poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

8. Kiedy poznam wyniki sprawdzianu?

Wyniki sprawdzianu zostaną przesłane do szkół nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przypadku dodatkowych terminów do 31 sierpnia danego roku. 

9. Czy wyniki będą miały wpływ na ukończenie przeze mnie szkoły?

Nie.

10. Co to są standardy wymagań?

Standardy wymagań są normą, określającą zakres wiedzy i umiejętności, ustaloną i ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wyznaczają również zakres oraz stopień trudności zadań egzaminacyjnych.

11. Jakie umiejętności będą sprawdzane?

Czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

12. Czy muszę czytać informator?

Nie, ale warto to zrobić.

W informatorach uczniowie znajdą przygotowane specjalnie dla nich objaśnienia standardów wymagań oraz podstawowe wiadomości o czekającym ich sprawdzianie umiejętności.

Informator można pobrać TUTAJ.