Były dyrektor stołecznego szpitala im. Św. Rodziny prof. Bogdan Chazan udzielił poparcia Mariuszowi Dzierżawskiemu, kandydatowi na prezydenta Warszawy Komitetu Wyborczego Wyborców Warszawa dla Rodziny. "Obronić rodzinę, przywrócić wartości" - to hasło wyborcze komitetu.

Rodzina w ostatnich latach a zwłaszcza miesiącach znajduje się pod stałym naciskiem i atakiem. Przykładem tego ataku jest to, co się dzieje dzisiaj w Sejmie - powiedział Dzierżawski na konferencji prasowej przed warszawskim Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

W środę Sejm zajął się projektem ustawy ws. ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Projekt był już w porządku poprzedniego posiedzenia, jednak punkt ten wycofano wówczas na wniosek PiS.

O ratyfikowanie konwencji od dawna apelują organizacje kobiece, broniące praw człowieka oraz pomagające ofiarom przemocy. Konwencję krytykowało natomiast m.in. prezydium episkopatu Polski. Według biskupów dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną. Niepokój hierarchów wzbudził też - jak ocenili - "obowiązek edukacji i promowania m.in. "niestereotypowych ról płci", a więc homoseksualizmu i transseksualizmu".

Według Dzierżawskiego "atak na rodzinę, niszczenie wartości, demoralizacja dzieci" ma miejsce również na poziomie samorządów. Stąd też decyzja, by powołać Komitet Wyborczy Wyborców Warszawa dla Rodziny i wystartować w wyborach samorządowych - zaznaczył. Jak dodał, bezpośrednim powodem powołania komitetu była decyzja prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zwolnieniu prof. Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora stołecznego szpitala im. Świętej Rodziny.

Chazan otrzymał wypowiedzenie z pracy 21 lipca. Podstawą do decyzji prezydent Warszawy stały się wyniki kontroli ratusza w szpitalu im. Św. Rodziny. Chazan, powołując się na klauzulę sumienia, odmówił wykonania w szpitalu aborcji, choć były do tego medyczne wskazania ze względu na wady płodu. Z raportu urzędu miasta wynika, że działając jako dyrektor szpitala, a nie będąc lekarzem prowadzącym pacjentki, w świetle obowiązujących przepisów nie mógł powołać się na klauzulę sumienia, ponieważ ma ona charakter indywidualny. Nie wskazał też pacjentce - do czego był zobowiązany - innego lekarza lub placówki, gdzie można zabieg wykonać. Kobieta urodziła dziecko, które zmarło niedługo po porodzie.

Prof. Chazan powiedział, że zna Mariusz Dzierżawskiego od wielu lat. Znam, szanuję, lubię. Wiem, że jest to dobry człowiek, prawy, uczciwy. Ma doświadczenie, jako przedsiębiorca, kierował dużym biznesem; ma też doświadczenie jako działacz samorządowy - mówił. Jak dodał, Dzierżawski "z dużym poświęceniem zaplanował i przeprowadził cały szereg akcji broniących życia i prawidłowego wychowania dzieci".

Dzierżawski spodziewa się, że poprze go 45-50 proc. warszawiaków. Liczymy na poparcie ludzi, którym wartości rodzinne są bliskie. Zwracamy się zwłaszcza do tych wyborców, którzy w obecnym układzie nie mają swoich kandydatów. Naszym celem jest też przyciągnięcie ludzi, którzy są zniechęceni do polityki, a którym zależy na wartościach.

Pytany o to, jakie ma pomysły na rozwój stolicy, poza obroną tradycyjnych wartości rodzinnych, odparł, że trwają prace nad programem. Trzeba podnieść efektywność, mniej biurokracji; trzeba zaufać warszawiakom, że oni potrafią zrobić więcej dla swojego miasta, tylko ten uścisk biurokratyczny to uniemożliwia - dodał.

W ramach Komitetu Wyborczego Wyborców Warszawa dla Rodziny w listopadowych wyborach samorządowych wystartują też przedstawiciele Unii Polityki Realnej oraz Ruchu Narodowego.

(acz)