Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, że podczas II tury wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głosy będzie zliczał system informatyczny wykorzystany do tego celu w wyborach 16 listopada. Podczas dzisiejszego testu systemu wykryto błąd w wydrukach protokołów.

PKW zdecydowała, że w przypadku problemów z systemem informatycznym komisje podczas II tury wyborów samorządowych mają niezwłocznie przystąpić do "ręcznego" sporządzania protokołu.

Komisja obwodowa ma przystąpić do ręcznego sporządzania protokołu po konsultacji z pełnomocnikiem terytorialnej komisji wyborczej ds. informatyki, jeśli problemy w systemie zostaną ocenione jako "niemożliwe do niezwłocznego usunięcia". O ręcznym sporządzeniu protokołu komisja ma niezwłocznie zawiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem gminnej (lub miejskiej) komisji wyborczej.

Jeśli projekt protokołu został sporządzony w systemie informatycznym, a niemożliwa okaże się jedynie transmisja danych do terytorialnej komisji (gminnej lub miejskiej), komisja może zapisać dane z protokołu na nośniku elektronicznym. Dane te muszą być uwierzytelnione licencją przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji.

Tu znajdziesz wytyczne PKW na wypadek wystąpienia problemów z liczeniem głosów

Jak twierdzi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski, testy systemu informatycznego pokazały, że w zasadzie działa on sprawnie. Są pewne drobne mankamenty, które mogą podlegać usunięciu - mówił.

Wcześniej Romuald Drapiński z Krajowego Biura Wyborczego mówił, że wykryty dzisiaj błąd jest edycyjny, łatwy do skorygowania. Błąd wykryto we wszystkich 890 gminach, w których w niedzielę odbędzie się II tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Na protokołach zarówno komisji obwodowych jak i terytorialnych błędnie pojawiała się pozycja: "głosy oddane na skreślonego kandydata". Zaznaczył, że taka pozycja na protokołach była potrzebna podczas wyborów, które odbyły się 16 listopada, natomiast podczas II tury wyborów jest ona zbędna.

W dzisiejszym teście sprawdzane było oprogramowanie i poprawność wydruków. Komisje miały przeprowadzać czynności, które wykonają w dniu wyborów: logowanie do kalkulatora wyborczego, wpisywanie wyników, przesyłanie ich do komisji terytorialnych, druk protokołów. 

Awaria systemu podczas I tury wyborów, 16 listopada, spowodowała, że wyniki zostały ogłoszone tydzień po nich. Na skutek tych problemów do dymisji podało się ośmiu z dziewięciu sędziów PKW (z funkcji odejdą po drugiej turze wyborów); jeden sędzia odszedł, bo skończył 70 lat - Kodeks wyborczy przewiduje wygaśnięcie mandatu po ukończeniu 70. roku życia. Do dymisji podał się także szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki (z funkcji odejdzie po ogłoszeniu wyników II tury wyborów). 
II tura wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta odbędzie się 30 listopada w 890 gminach. Wyborcy będą wybierać spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali najlepszy wynik.

(mpw)