Europejska Agencja Leków rozpoczęła badanie szczepionki przeciw Covid-19 firmy Valneva, która złożyła wniosek o dopuszczenie preparatu do obrotu w Unii Europejskiej. Decyzja opiera się na wstępnych wynikach badań laboratoryjnych i klinicznych u osób dorosłych.

Jak podkreślono, sugerują one, że szczepionka wyzwala wytwarzanie przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, wirusa wywołującego Covid-19 i może pomóc w ochronie przed chorobą.

EMA oceni dostępne dane, aby zdecydować, czy korzyści przeważają nad ryzykiem. Badanie będzie kontynuowane do czasu uzyskania wystarczających dowodów dla formalnego wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Agencja oceni zgodność szczepionki ze zwykłymi unijnymi normami skuteczności, bezpieczeństwa i jakości.

Szczepionka koncernu Valneva - VLA2001 jest pierwszą inaktywowaną szczepionką przeciwko Covid-19.

Najnowsze dane ministerstwa

"359 z 502 osób z Covid-19, o śmierci których poinformowano w czwartek, nie było zaszczepionych" - podało Ministerstwo Zdrowia. "Ponad 71 proc. zaraportowanych zgonów dotyczy osób niezaszczepionych" - akcentuje MZ.

Resort wskazał również, że ponad 62 proc. zmarłych po pełnym zaszczepieniu dotkniętych było tzw. wielochorobowością. Średni wiek osób zmarłych po pełnym zaszczepieniu wynosi 77 lat.

Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia przekazało, że zmarło kolejnych 502 chorych z Covid-19.