Lekarze i personel medyczny, nauczyciele oraz seniorzy - te grupy najszybciej powinny zostać zaszczepione przeciwko koronawirusowi. To wniosek z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

W najnowszym badaniu dla RMF FM i "DGP" ankietowani byli pytani o to, kto ich zdaniem powinien być uprzywilejowany w dostępie do szczepień. Każdy uczestnik sondażu mógł wybrać kilka odpowiedzi.

Zdecydowana większość badanych uważa, że priorytetowo powinni zostać zaszczepieni lekarze i personel medyczny (88,2 proc.). Wiele osób wskazało, że szczepienia powinny być w pierwszej kolejności dostępne dla nauczycieli i seniorów (odpowiednio 68,1 proc. i 64,5 proc.). Czterech na dziesięciu z nas uważa, że uprzywilejowani powinni być też funkcjonariusze służb mundurowych.


Z taką kolejnością szczepień zgadzają się mieszkańcy Warszawy, z którymi o wynikach sondażu rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Uważam, że kolejność jest odpowiednia. Najpierw lekarze, później seniorzy - usłyszeliśmy. Nauczyciele są wśród grup najbardziej narażonych przez swój zawód - mają kontakt uczniami, studentami - zaznaczył inny mieszkaniec stolicy.

Tylko 5,1 proc. ankietowanych jest zdania, że priorytetowo powinni zostać potraktowani przedstawiciele świata kultury. Jeszcze mniej, bo jedna osoba na 50 uważa, że nikt nie powinien być uprzywilejowany.

Większość nie chce namawiać do szczepień

Polacy są podzieleni w sprawie zachęcania najbliższych do zaszczepienia się przeciwko Covid-19. Większa część badanych, bo 51 proc. nie chce namawiać bliskich do zaszczepienia (34,4 proc. kategorycznie tego nie zrobi, 17 "raczej nie" będzie do tego namawiać).

46,7 proc. ankietowanych chce zachęcać bliskich (30,9 proc. twierdząco odpowiedziało na pytanie o to czy będą namawiać bliskich do szczepień, 15,8 proc. "raczej" będzie namawiać do szczepień).

Zdania w tej sprawie nie ma 2 proc. ankietowanych.


Sondaż United Surveys został przeprowadzony metodą CATI 9 stycznia na próbie 1000 osób. 

Przypomnijmy, że z badania opublikowanego wczoraj na naszych stronach wynika, że znacząco wzrosła liczba osób, które chcą się zaszczepić przeciwko Covid-19 [CZYTAJ WIĘCEJ].