W Małopolsce 163 domy zostały uszkodzone przez osuwiska po powodzi. 49 budynków nie nadaje się już do zamieszkania. Najpoważniejsza jest sytuacja w gminie Lanckorona.

W powiecie brzeskim w miejscowości Piaski-Drużków uaktywniło się duże osuwisko. Zniszczone zostało pięć domów i magistrala gazowa, 15 budynków jest zagrożonych. W Winiarach w powiecie wielickim uszkodzone i wyłączone z użytkowania zostały 32 budynki, w tym 23 mieszkalne - poinformował zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Artur Kania. Kilkadziesiąt budynków jest uszkodzonych w Lanckoronie.

W objętych powodzią gminach działają powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego i przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na miejscu oceniają stan budynków. Jednak sytuacja - jak zaznaczył Kania - jest zmienna, więc na pełną ocenę zniszczeń jest za wcześnie. Według informacji, jakie nadzór budowlany otrzymał od strażaków, w całym regionie woda wdarła się do około 10 tysięcy budynków. Dopiero po jej wypompowaniu będzie można ustalić, czy nie doszło np. do naruszenia ich konstrukcji.

Według danych biura prasowego wojewody małopolskiego, najwięcej osuwisk wystąpiło w powiatach: limanowskim - 84 - i nowosądeckim - 55. Najpoważniejsza jest jednak sytuacja w powiecie wadowickim w gminie Lanckorona. Całkowicie zniszczone zostały trzy budynki mieszkalne na Podchybiu i jeden warsztat, 29 budynków mieszkalnych jest popękanych, w każdym momencie mogą runąć. Zagrożonych jest kolejnych 49 domów - poinformowała sekretarz gminy Lanckorona Teresa Florek. Zniszczonych zostało także kilkadziesiąt budynków gospodarczych, gminny wodociąg oraz linie elektryczne i sieć gazowa na terenie jednej z posesji.

Z rejonu osuwisk ewakuowano 130 osób. Znalazły one schronienie u rodzin i w miejscowym hotelu, ich dobytek został zabezpieczony. Gmina prosi jednak o pomoc, bo samorząd nie posiada mieszkań socjalnych, do których można przenieść poszkodowanych. Ci ludzie nie wrócą do swoich zniszczonych domów, nie odbudują się w tym samym miejscu. Muszą zacząć życie od nowa, to perspektywa co najmniej dwóch lat, dlatego apelujemy o wynajęcie mieszkań dla osób poszkodowanych - podkreśliła Florek.

W piątek uruchomiono też specjalne konto, na którym zbierane będą pieniądze dla poszkodowanych. Jego numer to: 05 1020 2430 0000 8102 0045 4678, należy dodać dopisek: Pomoc poszkodowanym przez osuwiska w gminie Lanckorona.