"Wprost" składa zażalenie na działania prokuratury podczas próby uzyskania nagrań z nielegalnych podsłuchów. W ubiegłą środę prokuratorzy i funkcjonariusze ABW weszli do redakcji, żądając nośników; gdy im odmówiono, próbowali siłą odebrać laptopa naczelnemu.

W ocenie reprezentującego redaktora naczelnego mec. Piotra Kruszyńskiego, o ile prokuratura miała prawo żądać wydania rzeczy - nośnika z nagraniem nielegalnych podsłuchów - to po informacji, że są na nim informacje chronione tajemnicą dziennikarską, powinna odstąpić od tych czynności.

W tym kierunku składamy zażalenie - dodał. Według niego, jeśli prokuratorzy nadal uważali, że jest to im niezbędne, to powinni byli wystąpić do sądu o zwolnienie dziennikarza z obowiązku zachowania tajemnicy.

Mecenas podkreśla, że tajemnica dziennikarska, obok adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, jest specjalnie chroniona w polskim prawie.

Prokuratura weszła do "Wprost" w ramach śledztwa dotyczącego nielegalnego podsłuchiwania polityków. Zażądano wydania nośników z nagraniami. Redakcja odmówiła, w związku z czym prokuratura zarządziła przeszukanie. Po szamotaninie odstąpiono od tych działań. Redaktor naczelny Sylwester Latkowski zapowiedział, że redakcja przekaże prokuratorom nośnik z nagraniem, gdy tylko upewni się, że nie naraża to źródła informacji. Stało się to po kilku dniach.

Działania prokuratury i ABW w redakcji "Wprost" miały podstawy prawne; ich celem było zdobycie dowodu przestępstwa, a nie pognębienia prasy i zamknięcia jej ust - zapewniał w czwartek Seremet. Mówił, że prokuratura nie ma intencji ograniczania wolności prasy ani naruszania tajemnicy dziennikarskiej, zaś działania czterech prokuratorów, którzy w asyście 8 funkcjonariuszy ABW byli w środę w redakcji "Wprost" ocenia (na podstawie ich relacji) jako prawidłowe. Jak dodał, nie wydawał tym prokuratorom żadnych poleceń, bo "te czasy na szczęście już się skończyły".

W śledztwie postawiono zarzuty dwóm osobom - menedżerowi i kelnerowi z restauracji, w których nielegalne nagrania miały być dokonane. Zatrzymano też dwóch biznesmenów - Marka Falentę, współwłaściciela firmy Składy Węgla i głównego akcjonariusza giełdowych spółek Hawe i ZWG oraz jego szwagra, wiceprezesa Hawe.

(j.)