​Napisaliśmy maturę, poznaliśmy wynik, ale mamy jednak wobec niego wątpliwości. Co zrobić? Procedura weryfikacji wyniku egzaminu dojrzałości wcale nie jest taka skomplikowana...

​Napisaliśmy maturę, poznaliśmy wynik, ale mamy jednak wobec niego wątpliwości. Co zrobić? Procedura weryfikacji wyniku egzaminu dojrzałości wcale nie jest taka skomplikowana...
Zdj. ilustracyjne /Wojciech Pacewicz /PAP

Maturzysta w terminie sześciu miesięcy może złożyć wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) o wgląd do pracy. Dzięki temu pozna liczbę punktów, jaką egzaminator przyznał mu za dane zadanie. Będzie miał na to nie mniej niż 30 minut. Maturzysta nie może robić zdjęć własnej pracy, ale ma prawo złożyć do OKE wniosek o wykonanie fotokopii pracy. Dostanie odmowę, ale warto by takie pismo miał, jeśli zamierza dochodzić swojej racji przed sądem.

Na RMF24.pl będziemy na bieżąco publikować arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami!

To nowość. Do tej pory miał miejsce tylko jeden taki proces. Toczył się przed krakowskim sądem apelacyjnym. Zdaniem Kingi Jasiewicz zaniżono jej oceny na maturze i naruszono w ten sposób jej dobra osobiste. Nie została przyjęta na bezpłatne stacjonarne studia na kierunku lekarsko-dentystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim i musi płacić za naukę.

Sąd jednak prawomocnie oddalił pozew maturzystki przeciwko Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Uznał bowiem, że Kinga Jasiewicz nie wykazała, by jakiekolwiek jej dobra osobiste zostały naruszone. Wyrok, który zapadł jest prawomocny.

W ciągu dwóch dni roboczych od dnia dokonania wglądu, maturzysta ma prawo skierować do dyrektora OKE wniosek wraz z uzasadnieniem o weryfikację sumy punktów. Zadania wskazane przez absolwenta oceniane są przez innego egzaminatora niż ten, który pracę oceniał jako pierwszypodkreśla w rozmowie z Interią dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Lech Gawryłow.

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku, dyrektor OKE informuje o wyniku weryfikacji. Jeżeli OKE dalej stoi na swoim stanowisku i uważa, że praca została oceniona poprawnie, to maturzysta może albo zrezygnować z dalszej walki, albo wejść na drogę sądową.

Aby uzyskać maturę zdający musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

(az, j.)