Język angielski, geografia, matematyka i biologia to najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów przedmioty, jeśli chodzi o egzaminy pisemne zdawane na poziomie rozszerzonym - wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Język angielski, geografia, matematyka i biologia to najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów przedmioty, jeśli chodzi o egzaminy pisemne zdawane na poziomie rozszerzonym - wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Warszawie przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego w 2016 roku. /Bartłomiej Zborowski /PAP

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym. 

Na RMF24.pl będziemy na bieżąco publikować arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami!

Zgodnie z obowiązującą formułą egzaminu, maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. do wyboru.

Egzaminy z przedmiotów do wyboru zdawane są tylko na jednym poziomie - rozszrzonym. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym. 

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski - zdawać chce go 138 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 48,9 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się geografia; chęć zdawania egzaminu z niej zadeklarowało 79 tys. abiturientów, czyli 27,9 proc. Na trzecim miejscu jest matematyka, którą na poziomie rozszerzonym zdawać ma ponad 72,4 tys. tegorocznych absolwentów (25,5 proc. zdających).

Na czwartym miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się biologia, którą chce zdawać 53 tys. abiturientów (18,8 proc.). Na kolejnych miejscach są: język polski na poziomie rozszerzonym - 53,1 tys. abiturientów (18,7 proc.), chemia - 29,7 tys. (10,5 proc.), wiedza o społeczeństwie - 28,9 tys. (10,2 proc.), historia - 20,1 tys. (7,1 proc.), fizyka - 18,2 tys. (6,4 proc.).

Język niemiecki na poziomie rozszerzonym chce zdawać - 7,9 tys. tegorocznych absolwentów, informatykę - 7,6 tys., historię sztuki - 2,8 tys. tys., z język rosyjski na poziomie rozszerzonym - 2,1 tys.

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających. Wśród nich są zarówno takie, które chce zdawać w kraju kilkaset osób, kilkadziesiąt, kilkanaście, kilka lub tylko jedna. Filozofię zamierza zdawać 947 abiturientów, język francuski na poziomie rozszerzonym - 819, język hiszpański - 710, historię muzyki - 346, język włoski - 276, łacinę i kulturę antyczną - 99, język kaszubski - 19 osób, język łemkowski - jedna osoba.

Do rzadziej wybieranych przedmiotów należą języki mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym (egzaminy z tych języków na poziomie podstawowym są obowiązkowe dla abiturientów ze szkół dla mniejszości). Język ukraiński na poziomie rozszerzonym chce zdawać - 27 maturzystów, język litewski - 17, język białoruski - 15. 

Matura to początek dalszej edukacji

Egzamin maturalny zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów - przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym - jako kryteria w procesie rekrutacji.

jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, aby otrzymać świadectwo maturalne należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz ustnej, a także przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej - w tym przypadku CKE nie określa progu zaliczenia.‎

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎

Matury, które rozpoczynają się 4 maja zakończą się 26 maja. 

ZOBACZ HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH


(zz/łł)