​Matura 2017 coraz bliżej. Już w najbliższy czwartek abiturienci rozpoczną egzaminacyjny maraton, a w pierwszej kolejności rozwiążą zadania z języka polskiego. Co uczeń powinien ze sobą zabrać na egzamin, a co lepiej zostawić w domu? Oprócz długopisu lub pióra warto zabrać ze sobą także słownik.

​Matura 2017 coraz bliżej. Już w najbliższy czwartek abiturienci rozpoczną egzaminacyjny maraton, a w pierwszej kolejności rozwiążą zadania z języka polskiego. Co uczeń powinien ze sobą zabrać na egzamin, a co lepiej zostawić w domu? Oprócz długopisu lub pióra warto zabrać ze sobą także słownik.
Uczeń XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego w 2016 roku (zdjęcie ilustracyjne). /Wojciech Pacewicz /PAP

Każdy zdający egzamin powinien mieć ze sobą długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem. Wszelkie rysunki, które trzeba wykonać podczas rozwiązywania wybranych zadań, muszą być wykonane długopisem. Nie wolno wykonywać ich ołówkiem - takie nie zostaną uznane przez sprawdzającego pracę.

Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła także listę materiałów i przyborów pomocniczych, które można lub trzeba posiadać w trakcie egzaminu z danego przedmiotu.

Biologia, chemia, fizyka

Uczeń jest zobowiązany do posiadania kalkulator prostego, czyli takiego, który umożliwia wykonywanie jedynie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, obliczania procentów lub pierwiastków kwadratów z liczb. Szkoła podczas tych egzaminów zapewnia także karty z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi. Zdający mogą zabrać ze sobą także linijkę.

Geografia

Zdający egzamin muszą mieć ze sobą linijkę i kalkulator prosty. Mogą posiadać także lupę.

Historia i historia sztuki

Podczas egzaminów z tych przedmiotów uczniowie mają możliwość korzystania z lupy. Jeśli nie przyniosą swojej, udostępnić może ją szkoła.

Historia muzyki

To egzamin, podczas którego uczeń jest zobowiązany do posiadania odtwarzacza płyt CD wraz z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami. Urządzenie zapewnia zdający lub szkoła.

Informatyka

Obowiązkowo należy zabrać kalkulator prosty.

Język polski

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do słownika ortograficznego oraz słownika poprawnej polszczyzny.

Języki: białoruski, litewski, ukraiński

W tym przypadku szkoła udostępnia zdającym słowniki językowe, jedno- albo dwujęzyczne.

Język kaszubski

Uczniowie mogą korzystać ze słownika ortograficznego języka polskiego, słownika poprawnej polszczyzny i słownika języka kaszubskiego.

Język łemkowski

W sali, gdzie odbywa się egzamin z tego przedmiotu, znajdują się obowiązkowo słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski i łemkowsko-polski.

Język łaciński i kultura antyczna

Każdemu zdającemu szkoła zapewnia słownik łacińsko-polski. Dodatkowo udostępniony jest atlas historyczny.

Matematyka

Szkoła zapewnia uczniom kartę z wybranymi wzorami matematycznymi. Zdający muszą natomiast posiadać linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty.

Wiedza o społeczeństwie

Podczas egzaminu można korzystać z kalkulatora prostego. Jego posiadanie nie jest jednak obowiązkowe.

Dostosowane warunki zdawania egzaminu

Część abiturientów, którym odpowiednio dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego, może korzystać z dodatkowych materiałów i przyborów pomocniczych. Zdający korzystają ze sprzętu, który wykorzystywali w procesie dydaktycznym.

Osobom niesłyszącym szkoła zapewnia słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych i słownik wyrazów bliskoznacznych.

Osoby słabosłyszące mogą korzystać z odtwarzacza płyt CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Osoby niedowidzące i słabowidzące wykorzystują podczas egzaminu sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne. Osoby słabowidzące mogą także posłużyć się przyborami optycznymi, z których korzystają na co dzień.

Cudzoziemcy, jeżeli chcą, mogą skorzystać ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej. Wyjątkiem są jednak egzaminy z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, czy też języka regionalnego i języków obcych nowożytnych.

Wszyscy wyżej wymienieni korzystają również z komputera wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie.

Czego nie zabierać?

Na egzamin nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych. Złamanie zakazu może skutkować unieważnieniem egzaminu.

Na ławkach, przy których uczniowie będą pisali egzaminy, mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, a także materiały i przybory pomocnicze. Jedynie osoby chore lub niepełnosprawne mogą posiadać ze sobą leki i zalecony przez lekarza sprzęt medyczny.

Nie zapomnij o dowodzie osobistym!

Pamiętaj, by zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, np. paszport. Bez takiego dokumentu komisja nie zgodzi się na udział w egzaminie.

Matura 2017 startuje już 4 maja. Na RMF24.pl będziemy na bieżąco publikować arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami.
(łł)