​To już ostatni dzwonek na przedmaturalną powtórkę. Egzaminy rozpoczną się tuż po długim weekendzie majowym. 4 maja abiturienci przystąpią do egzaminu z języka polskiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dzień później - w piątek - czeka ich matematyka i wiedza o tańcu. Prezentujemy wam szczegółowy harmonogram matury 2017.

​To już ostatni dzwonek na przedmaturalną powtórkę. Egzaminy rozpoczną się tuż po długim weekendzie majowym. 4 maja abiturienci przystąpią do egzaminu z języka polskiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dzień później - w piątek - czeka ich matematyka i wiedza o tańcu. Prezentujemy wam szczegółowy harmonogram matury 2017.
Matura 2017. Uczniowie przystąpią do egzaminu już 4 maja. /Darek Delmanowicz /PAP

Obowiązkowymi egzaminami, do których muszą przystąpić wszyscy maturzyści to: język polski na poziomie podstawowym, matematyka na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny na poziomie podstawowy i jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla jednak, że absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej, jak i w ‎części pisemnej.

Na RMF24.pl będziemy na bieżąco publikować arkusze wraz z odpowiedziami.

Pierwsze egzaminy już w czwartek 4 maja. Maturzyści o godzinie 9 zmierzą się z zadaniami z języka polskiego na poziomie podstawowym, na co będą mieli 170 minut. O godzinie 14 przystąpią do egzaminu na poziomie rozszerzonym, w tym przypadku czas na rozwiązanie zadań wydłuża się do 180 minut. Tego samego dnia rozpoczynają się także egzaminy ustne.

Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2017

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła także dodatkowe terminy egzaminów maturalnych. W tych dniach mogą do nich przystąpić abiturienci szkół ponadgimnazjalnych, którzy z przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na zdawanie egzaminu w czerwcu. Te egzaminy trwają do 20 czerwca.

W dniach od 22 do 27 sierpnia odbędą się egzaminy poprawkowe. Mogą do nich przystąpić maturzyści, którzy w maju lub czerwcu nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.‎

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz pisemnej, a także przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej. W ostatnim przypadku CKE nie określa progu ‎zaliczenia.‎

TUTAJ znajdziesz przykładowe arkusze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Sprawdź swoją wiedzę przed najważniejszym egzaminem w życiu!


(łł)