Maturzyści przystąpią w czwartek rano do pisemnego egzaminu z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze.

Maturzyści przystąpią w czwartek rano do pisemnego egzaminu z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze.
Wieża Eiffela - jeden z symboli Paryża i Francji /Karl Thomas /PAP/EPA

Język francuski - podobnie jak język hiszpański i włoski - należy do rzadziej wybieranych przez maturzystów języków obcych. Najchętniej wybieranym jest język angielski, na kolejnych miejscach w wyborach maturzystów są niemiecki i rosyjski.

Chęć zdawania na maturze języka francuskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 797 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Po południu przeprowadzony będzie pisemny egzamin z francuskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 856 abiturientów. Maturę z francuskiego pisać dziś będą także abiturienci z wcześniejszych roczników.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Tegoroczni absolwenci, którzy zdają maturę według nowych zasad, muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym, w tym języki obce.

Abiturienci z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad, mogą, ale nie muszą zdawać egzaminów z przedmiotów do wyboru. Chętni mogą zdawać nawet sześć egzaminów z przedmiotów do wyboru.

(mn)