Dziś drugi dzień maturalnego maratonu. Absolwenci szkół średnich zmierzyli się z królową nauk – matematyką. Egzamin na poziomie podstawowym rozpoczął się o godzinie 9. Po zakończonym sprawdzianie będziemy publikować arkusze i propozycje odpowiedzi.

Po godzinie 14 zapraszamy na naszą stronę oraz profil RMF24 na Facebooku, gdzie na żywo będziemy rozwiązywać zadania z matematyki z nauczycielem Tomaszem Wierzchowskim.

W poniedziałek rozpoczęły się matury. W całym kraju absolwenci szkół średnich przystąpili do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego.

MATURA 2019. Język polski, poziom podstawowy. ARKUSZE I ODPOWIEDZI>>>>

MATURA 2019. Język polski, poziom rozszerzony. ARKUSZE I ODPOWIEDZI>>>>

Niestety, pierwszy dzień matur nie obył się bez problemów. 122 szkoły zgłosiły do okręgowych komisji egzaminacyjnych, że dostały maile o podłożeniu ładunku wybuchowego. Wszystkie alarmy były fałszywe. W jednej szkole egzamin został przerwany, a 57 opóźniony. 

Policja już wcześniej ostrzegła CKE, że ktoś może spróbować sparaliżować przebieg matury. CBŚP podała, że sprawca lub sprawcy mogą posłużyć się m.in. sformułowaniem "za chwilę detonacja, eksplozja, zasobnik z gazem bojowym fosgen, bomba, ratujcie się zginą ludzie". CKE ostrzegła więc dyrektorów szkół. Zaapelowała o wzmożony nadzór nad bezpieczeństwem zdających egzamin, w tym uniemożliwienie wejścia i przebywania na terenie budynków osobom nieuprawnionym. 

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pisemnego egzaminy z polskiego, z matematyki - co zrobią dziś  - oraz z języka nowożytnego. Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić jeszcze do maksymalnie pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 20 sierpnia, a ustne 20-21 sierpnia. 

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 3 do 19 czerwca.

Matura 2019: Najczęściej wybierane przedmioty

Język angielski, geografia, matematyka, język polski i biologia to najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów, absolwentów liceów i techników, przedmioty zdawane pisemnie na poziomie rozszerzonym - wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Według CKE z deklaracji maturzystów wynika, że tylko jeden przedmiot dodatkowy będzie zdawało 44,2 proc. tegorocznych absolwentów, dwa egzaminy - 31,7 proc., trzy - 19,9 proc., cztery - 3,7 proc., pięć - 0,4 proc. i sześć - 0,1 proc.

Egzaminy z przedmiotów do wyboru zdaje się tylko na rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski - zdawać chce go ponad 154,9 tys. maturzystów, czyli 57,5 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się geografia - zdawać ją chce 71,6 tys. abiturientów, czyli 26,6 proc.

Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się matematyka na poziomie rozszerzonym - chce ją zadawać 61,4 tys. osób, czyli 22,8 proc., a czwartym - język polski na poziomie rozszerzonym - chce go zdawać 56,4 tys. osób, czyli 21 proc. abiturientów.

Na kolejnych miejscach są: biologia - 47,8 tys. tegorocznych absolwentów (17,7 proc. zdających), chemia - 26,5 tys. osób (9,8 proc.), fizyka - 20,9 tys. (7,8 proc.), historia - 20,1 tys. (7,5 proc.), wiedza o społeczeństwie - 20 tys. osób (7,4 proc.), informatyka - 8,2 tys. osób (3 proc. zdających) i język niemiecki na poziomie rozszerzonym - 6,6 tys. (2,5 proc.). Historię sztuki chce zdawać 3 tys. tegorocznych absolwentów, język rosyjski na poziomie rozszerzonym - 2,1 tys., filozofię - 1,5 tys.