​Dla jednych zmora, dla innych "spacerek". Już o godz. 9 absolwenci liceów ogólnokształcących i techników przystąpili do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Matura trwała 170 minut.

Do matury z matematyki przystąpiło ponad 274 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników, a do tego abiturienci z wcześniejszych roczników. Łącznie w całej Polsce wszystkich przystępujących do egzaminu jest 340 tysięcy.

Zdaniem łódzkich maturzystów zadania z matematyki na poziomie podstawowym były wyjątkowo łatwe. Nawet dużo łatwiejsze niż rok temu - twierdzą.

Po zakończeniu egzaminu będziemy mieli dla Was arkusze z rozwiązaniami.

Znajdziecie je również na portalu Interia.pl.

Tuż po opublikowaniu arkuszy będziemy rozwiązywali je na żywo na naszym Facebooku. W akcji udział wezmą dydaktycy i uczniowie z liceum w Węgorzewie, którym towarzyszyć będzie reporter RMF FM Piotr Bułakowski.

Sesja maturalna rozpoczęła się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony był egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

7 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z łaciny i kultury antycznej.

Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z niemieckiego będzie 15 maja, z rosyjskiego - 17 maja, z francuskiego - 18 maja, z hiszpańskiego - 21 maja, z włoskiego - 22 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 23 maja.

9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z filozofii; 10 maja: rano - z biologii, po południu - z historii sztuki; 11 maja: rano - wiedzy o społeczeństwie, po południu - z informatyki; 14 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z geografii; 16 maja: rano - z chemii, po południu - z historii, 23 maja - po południu - z historii muzyki oraz wiedzy o tańcu (egzamin z wiedzy o tańcu zdają tylko maturzyści z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad).

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 23 maja.

Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, i od poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na rozszerzonym - 180 minut.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 3 lipca.