Od 85 do 150 złotych - w tych granicach, zależnie od kierunku, wahać się będą w nowym roku akademickim opłaty rekrutacyjne na państwowe uczelnie. Najwięcej trzeba będzie zapłacić za egzamin sprawdzający zdolności artystyczne, np. przy zdawaniu na architekturę.

W życie wchodzi dzisiaj rozporządzenie ministra nauki określające maksymalną wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015.

Najwięcej zapłacą chętni na architekturę i kierunki artystyczne - do 150 złotych. Do stu złotych wyniosą koszty związane z rekrutacją na wychowanie fizyczne czy sport i inne kierunki, w przypadku których przyjęcie wymaga sprawdzenia sprawności fizycznej.

Najmniej - 85 złotych - zapłacą osoby ubiegające się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów. W stosunku do poprzedniego roku akademickiego kwota ta wzrosła o 15 złotych.

(edbie)