Premier Donald Tusk, ministrowie jego rządu, przedstawiciele Sejmu i Senatu oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej będą pełnić dziś wartę honorową przy trumnach Marii i Lecha Kaczyńskich. O planie wart poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Jak wynika z komunikatu, od godz. 11 do 13 wartę honorową pełnić będą członkowie Regionów i Branż Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Między godz. 13 a 14 warta należeć będzie do premiera i ministrów jego rządu. Kolejne dwie godziny (14-16) to warta przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Od godz. 16 do godz. 18 wartę pełnić będą przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, a między godz. 18 i 19 - reprezentanci Narodowego Banku Polskiego.

Od godz. 19 do 20 to warta członków rządu Jerzego Buzka w latach 1997-2001, a kolejna godzina (20-21) - organizacji harcerskich objętych Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.