Straż graniczna podpisała trzy duże umowy, które są dużym krokiem w procesie inwestycyjnym na budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

We wtorek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się wspólna konferencja wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika oraz zastępcy komendanta głównego straży granicznej gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej. Podczas konferencji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Dzisiaj straż graniczna podpisała trzy duże umowy na budowę zapory - powiedział Maciej Wąsik.

Przypomniał, że z końcem października zeszłego roku weszła w życie ustawa o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej. Na podstawie tej ustawy komendant Praga powołał pełnomocnika do spraw budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Na mocy tej ustawy został powołany zespół do spraw przygotowania realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Premier określił zasady pracy tego zespołu rozporządzeniem - tłumaczył.

Przystąpiliśmy do prac. Planowaliśmy zakończenie pierwszych prac, które kończą się podpisaniem umów pod koniec zeszłego roku. Te prace się przedłużyły o 10 dni. Okres świąteczny miał wpływ na to - dodał. 

Jak przekazał, wszystkie najważniejsze decyzje w tym procesie były opiniowane przez specjalny zespół. Umowy będą transparentne. W najbliższym czasie - to tylko kwestia techniczna zeskanowania - zostaną one umieszczone na stronach internetowych, tak, byście państwo mogli zapoznać się z ich szczegółami - powiedział wiceminister.

Największa w historii straży granicznej inwestycja budowlana

Zastępca komendanta głównego SG Wioleta Gorzkowska podkreśliła, że utrzymująca się destabilizacja na granicy polsko-białoruskiej potwierdza, że budowa trwałej zapory "jest inwestycja absolutnie konieczną i pilną".

Dodała, że jest to "inwestycja strategiczna nie tylko z punktu widzenia realizacji ustawowych straży granicznej, do których należy ochrona nienaruszalności polskich granic, ale również - co jako zastępca komendanta głównego właściwy w sprawach logistycznych muszę podkreślić - jest inwestycją newralgiczną z punktu widzenia realizowanych do tej pory przedsięwzięć".

Nie ukrywam, że jest to dla nas ogromne wyzwanie, bo jest to największa w historii straży granicznej inwestycja budowlana, dlatego bardzo cieszę się, że w tak krótkim okresie, bo w przeciągu dwóch miesięcy udało nam się wypracować rozwiązania i zakontraktować budowę bariery fizycznej - powiedziała Gorzkowska.

Przypomniała, że budowa bariery zostanie zrealizowana na 186 km granicy i zostanie podzielona na cztery odcinki. Ma to na celu maksymalne skrócenie czasu realizacji budowy; prace budowlane na tych wszystkich odcinkach będą prowadzone równolegle - podkreśliła.

Zaznaczyła, że mając na uwadze trudności na rynku budowlanym związane z dostępnością stali, "inwestor we współpracy z Ministrem Aktywów Państwowych zaangażował się w proces dostawy przęseł stalowych i udzielił odrębnego zamówienia na dostawy elementów stalowych, jak i na roboty budowlane". Dodała, że ma to na celu zapewnienie płynności realizacji budowy, ale również na wyeliminowanie kosztów dostawców pośrednich.

Wykonanie przęseł stalowych Straż Graniczna powierzyła konsorcjum trzech firm Polimexowi Mostostal S.A., który jest liderem konsorcjum, Mostostal Siedlce Sp. z o.o. i Węglokoks S.A - partnerzy konsorcjum. Z kolei wykonanie robót budowlanych zostało zlecone dwóm wykonawcom: Budimex S.A. oraz konsorcjum firm Unibep S.A. Budrex Sp. z o.o. - powiedziała zastępca szefa Straży Granicznej.

Jak zaznaczyła, do budowy odcinka ponad 186-kilometrowego wykorzystane zostanie blisko 41 tysięcy sztuk przęseł stalowych oraz tyle samo słupów stalowych H240. Zastosujemy również 100 sztuk przęseł z bramkami serwisowymi, jak również zostaną wybudowane 22 bramki - przęsła z otwieranymi bramkami, które umożliwią migrację zwierzętom - wyliczyła dodając, że łącznie do budowy bariery zostanie wykorzystanych ponad 50 ton stali.

Pomimo tego, że ustawa o zabezpieczeniu granicy państwowej zwolniła nas z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, to staraliśmy się, aby wybór wykonawców na budowę był jak najbardziej transparentny, dlatego do negocjacji, jak i do złożenia ofert, zaprosiliśmy osiem firm i oferty, które zostały wyłonione, są ofertami najtańszymi spośród wszystkich złożonych - podsumowała Gorzkowska.

Ogrodzenie na granicy

Zabezpieczenie powstanie na długości ponad 180 km wzdłuż granicy z Białorusią. Będzie mierzyło 5,5 metra wysokości: 5 metrów to stalowe słupy, zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na drugą stronę. Zastosowane zostaną także nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, kamery).

Zaporę na granicy Polski i Białorusi będą budowały duże firmy z szerokim doświadczeniem na rynku - podkreśliło MSWiA. Część granicy, na której powstanie zapora, zostanie podzielona na cztery odcinki. Prace na poszczególnych odcinkach będą prowadzone jednocześnie w systemie trzyzmianowym i 24 godziny na dobę - dodało. Zapora powstanie na Podlasiu. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bug.

Od 2 września do 1 grudnia w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązywał stan wyjątkowy.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.