Watykan zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku - zapowiedział w sobotę papież Franciszek. Zaapelował do wszystkich krajów o wypracowanie strategii z takim celem.

W przesłaniu wideo do uczestników międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w internecie w związku z 5. rocznicą zawarcia porozumienia klimatycznego na szczycie w Paryżu, papież powiedział: Obecna pandemia i zmiany klimatyczne, które mają nie tylko znaczenie dla środowiska, ale także etyczne, społeczne, ekonomiczne i polityczne, wpływają przede wszystkim na życie najuboższych i najsłabszych.

Kryzysy te, dodał Franciszek, "wymagają od nas obowiązku krzewienia, przy zbiorowym i solidarnym wysiłku, kultury troski, w której centrum będą godność ludzka i dobro wspólne".

Oprócz przyjęcia niektórych norm, których nie można już przełożyć, konieczna jest strategia, która zredukuje emisję netto do zera - oświadczył.

Następnie papież zadeklarował: Państwo Watykańskie przyłącza się do tego celu. Zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto przed 2050 rokiem, intensyfikując wysiłki na rzecz ochrony środowiska, podejmowane tutaj od kilku lat i umożliwiające racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Z drugiej strony, oświadczył papież, "Stolica Apostolska jest zaangażowana w krzewienie integralnej edukacji ekologicznej". Jak zauważył, krokom politycznym powinien towarzyszyć proces edukacyjny na rzecz "braterstwa i przymierza między człowiekiem a środowiskiem".

Nadeszła pora, by zmienić kurs. Nie okradajmy nowych pokoleń z nadziei na lepszą przyszłość - wezwał Franciszek.