W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające możliwość wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 w aptekach oraz wprowadzające pracę zdalną w urzędach administracji publicznej i jednostkach wykonujących zadania o charakterze publicznym.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nowelizacją, grupa podmiotów uprawnionych do wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 została rozszerzona o apteki ogólnodostępne. Będą one miały możliwość wystawianie zlecenia wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 oraz przekazywania danych o wynikach tych testów do systemu teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.

Praca zdalna do końca lutego

W noweli zapisano także, że do dnia 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, kierownicy urzędów administracji publicznej mają polecać pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne sądów i prokuratury oraz uczelni.

"Wyjątki od powyższej zasady będą stanowić sytuacje, w których realizacja określonych zadań jest niezbędna dla zapewnienia pomocy obywatelom lub ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, a ich realizacja nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Rozporządzenie wejdzie w życie od poniedziałku 24 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących wykonywania testów w aptekach, które wejdą w życie z dniem 27 stycznia 2022 r.