Ponad 20 pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zostało objętych kwarantanną po tym, jak u jednego z pacjentów potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Jak podała placówka, starszy mężczyzna został już przekazany do szpitala zakaźnego w Raciborzu. W oddziale chorób wewnętrznych i hematologii onkologicznej, gdzie był leczony, zarządzono dezynfekcję, a ponad 20 pracowników szpitala objęto kwarantanną. Ich obowiązki przejmie personel innych oddziałów szpitala.

Mieszczący się przy ul. Francuskiej szpital to jeden z czołowych ośrodków leczenia hematoonkologicznego w Polsce. Jak zapewnia dyrektor placówki dr Włodzimierz Dziubdziela, leczenie pacjentów z chorobami onkologicznymi to priorytet szpitala w obecnej, trudnej sytuacji i odbywa się ono tak, jak dotychczas.

Odbywają się przyjęcia takich pacjentów na oddziały szpitala, przeprowadzane są operacje i zabiegi, bez zmian pracują opiekujące się nimi poradnie.