Jeżeli będzie taka konieczność ze względu na naukę zdalną dla dzieci młodszych, to dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przywrócony - zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany z powodu Covid-19, obowiązywał do 20 września.

Szef rządu był pytany podczas czwartkowej konferencji prasowej, czy planowane jest przywrócenie tej formy wsparcia.

Jeżeli będzie taka konieczność ze względu na naukę zdalną dla dzieci młodszych, to tak - odpowiedział premier.

Jak dodał, rozważane są różne scenariusze, jednak - zaznaczył - rząd jak najdłużej chce "chronić szkoły podstawowe i przedszkola przed trybem zdalnym".

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązywał od marca

W marcu, w związku z epidemią Covid-19, rząd umożliwił korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którzy musieli zaopiekować się dzieckiem w czasie, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach były zawieszone. Początkowo dodatkowy zasiłek był przyznany na 14 dni, jednak rząd sukcesywnie przedłużał czas do 20 września.

Zasiłek opiekuńczy - zarówno dodatkowy z powodu Covid-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych - wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Obecnie rodzice mogą korzystać z ogólnych przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Taki zasiłek - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani - przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci). Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14 lat.