W czwartek 6 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wprowadzeniu nowych obostrzeń w 19 polskich powiatach. Nowe zasady reżimu sanitarnego dotyczą tych powiatów, w których odnotowano największy przyrost zakażeń SARS-CoV-2. Resort podzielił te obszary na strefy żółte i czerwone. Co to oznacza w praktyce? Co wolno, a co zostało zabronione w każdej ze stref?

Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, w 19 powiatach z najgorszą sytuacją epidemiczną został zaostrzony reżim sanitarny. Obostrzenia dotyczą między innymi organizacji wesel i poruszania się komunikacją miejską. Obostrzenia wchodzą w życie w sobotę 8 sierpnia.

Zasady podziału na strefy

Strefę czerwoną wprowadzono w tych powiatach, w których wskaźnik nowych przypadków koronawirusa przekroczył 12 zakażeń na 10 tys. mieszkańców. Strefa żółta to te powiaty, w których nowe zakażenia wynoszą od 6 do 12 potwierdzonych przypadków na 10 tys. mieszkańców.

Czerwona strefa została wprowadzona w 9 powiatach, tam restrykcje będą najostrzejsze, w pozostałych 10 - objętych strefą żółtą - łagodniejsze.

Strefa czerwona obejmuje powiaty:
ostrzeszowski w woj. wielkopolskim
nowosądecki w woj. małopolskim
Nowy Sącz w woj. małopolskim
wieluński w woj. łódzkim
pszczyński w woj. śląskim
Ruda Śląska w woj. śląskim
rybnicki w woj. śląskim
Rybnik w woj. śląskim
wodzisławski w woj. śląskim
Strefa żółta obejmuje powiaty:
wieruszowski w woj. łódzkim
oświęcimski w woj. małopolskim
jarosławski w woj. podkarpackim
przemyski w woj. podkarpackim
Przemyśl w woj. podkarpackim
Jastrzębie Zdrój w woj. śląskim
Żory w woj. śląskim
cieszyński w woj. śląskim
pińczowski w woj. świętokrzyskim
kępiński w woj. wielkopolskim


Nowe obostrzenia w strefach

Wprowadzenie stref czerwonych i żółtych wiąże się przede wszystkim ze zmianami obowiązującego reżimu sanitarnego. Najważniejsze zmiany dotyczą między innymi organizacji wesel, zawodów sportowych i noszenia maseczek - mieszkańców stref czerwonych czeka powrót do noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, a nie tylko w zamkniętych przestrzeniach. Sprawdziliśmy dla Was, co dokładnie się zmieni.


Organizacja kongresów i targów

Obecnie jest dopuszczalne:

1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo - także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;

2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi - jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.

Strefa czerwona:

1)      Zakaz

2)      Zakaz

Strefa żółta:

1) bez zmian

2) 1 osoba na 4 mkw

Wydarzenia sportowe

Obecnie jest dopuszczalne:

1. Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

2. Sport, w którym nie ma  ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50 proc. liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.

3. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.

Strefa czerwona:

Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności.

Strefa żółta:

Trybuny zapełnione w 25 proc.

Wydarzenia kulturalne

Odbywają się:

 1. w pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,

b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Nie ma limitu 150 osób.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

1.       25% publiczności

2.       25% publiczności

3.      limit 100 osób


Gastronomia

Obecnie jest dopuszczalne:

W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Strefa czerwona:

1 osoba na 4 mkw

Strefa żółta:

1 osoba na 4 mkw

Działalność hotelarska

Obecnie jest dopuszczalne:

Jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej - jeśli taka jest świadczona  w hotelu itp.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Aquaparki i baseny

Obecnie jest dopuszczalne:

75% obłożenia obiektu w Aquaparkach.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obecnie jest dopuszczalne:

Obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

1 osoba na 10 mkw

Siłownie

Obecnie jest dopuszczalne:

Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

1 osoba na 4 mkw

Kina

Obecnie jest dopuszczalne:

Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych - 50 proc. udostępnionych miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

25 proc. publiczności.

Sanatoria, rehabilitacja

Obecnie jest dopuszczalne:

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

Bez zmian

Zgromadzenia

Obecnie jest dopuszczalne:

Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Kościoły

Obecnie jest dopuszczalne:

Jeśli wydarzenie religijne odbywa w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Strefa czerwona:

1 os na 4 mkw, 150 osób na zewnątrz

Strefa żółta:

Bez zmian

Wesela i inne uroczystości "rodzinne"


 Obecnie obowiązuje:

Do 150 osób. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa

Strefa czerwona:
Ograniczenie do 50 osób.

Strefa żółta:
Nie więcej niż 100 osób.

Transport zbiorowy

Obecnie jest dopuszczalne:

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 100 proc. liczby miejsc siedzących albo

b) 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa czerwona:

a)50 proc. siedzących, jeśli pojazd wjeżdża na teren strefy, nie można wsiadać dopóki nie ma poniżej 50 proc.

Stefa żółta:

Bez zmian

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Obowiązek:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych - chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Strefa czerwona:
Obowiązek zakrywania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej.

Strefa żółta:

Bez zmian

Handel

Obecnie jest dopuszczalne:

Obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

Obecnie obowiązuje:

Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni  przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo - także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

25 proc. publiczności

Kluby nocne, dyskoteki

Obecnie obowiązuje:

Zakaz prowadzenia działalności

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Obecnie jest dopuszczalne:

W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Transport lotniczy

Obecnie jest dopuszczalne:

1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;

2) dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart - w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian