W liście do dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wstrzyma na stałe zamrożone czasowo płatności USA na rzecz WHO, jeśli organizacja nie przestanie - jak twierdzi Trump - działać na rzecz Chin.

Trump dał WHO na realizację swego żądania miesiąc. Zadeklarował, że w razie odmowy rozważy także kwestię dalszego członkostwa Stanów Zjednoczonych w tej organizacji. WHO uważa te zarzuty za bezpodstawne. 

Fotokopię obszernego listu do szefa WHO Trump zamieścił we wtorek na swym koncie na Twitterze. Zaczyna się on od przypomnienia, że wydana 14 kwietnia prezydencka decyzja o wstrzymaniu płatności USA na rzecz WHO miała obowiązywać do czasu zakończenia prowadzonego przez amerykańskie władze dochodzenia w sprawie domniemanego niepodjęcia przez WHO stosownych działań w obliczu zagrożenia koronawirusowego. Dochodzenie "potwierdziło słuszność wielu z wysuniętych przeze mnie w ubiegłym miesiącu poważnych zastrzeżeń i sprecyzowało jeszcze inne problemy, którymi WHO powinna się zająć, w szczególności chodzi tu o jej alarmujący brak niezależności od Chińskiej Republiki Ludowej" - napisał prezydent USA.

Przytoczył następnie szereg faktów, mających udowodnić zasadność zarzutów wobec WHO. Wymienił w tym kontekście między innymi zignorowanie wiarygodnych doniesień o pojawieniu się koronawirusa w Wuhanie już na początku grudnia 2019 roku lub nawet wcześniej oraz rezygnację, "prawdopodobnie z powodów politycznych", z rozpowszechnienia oficjalnej informacji o rosnącym zagrożeniu epidemicznym, jaką pekińskie biuro WHO uzyskało 30 grudnia. Wskazał, że kierowana przez Tedrosa organizacja zlekceważyła postulat własnego komitetu do spraw nadzwyczajnych, by publicznie wezwano Chiny do udzielenia zgody na niezależne śledztwo w celu ustalenia źródła pandemii.

Jasne jest, że powtarzające się błędy Pana i Pańskiej organizacji w reagowaniu na pandemię były dla świata nadzwyczaj kosztowne. Jedyną możliwą drogą wyjścia jest dla WHO pokazanie teraz swej niezależności od Chin - zaznaczył Trump. Ostrzegł jednocześnie, że jeśli w ciągu 30 dni nie zajdą odpowiednie zmiany, "uczyni trwałym zamrożenie płatności USA na rzecz WHO i rozważy kwestię dalszego członkostwa USA w tej organizacji".

W 2019 roku USA przekazały WHO ponad 400 mln dolarów, finansując w ten sposób 15 proc. jej budżetu.

Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian ocenił, że USA starają się oczernić Chiny. Amerykańskie władze próbują odsunąć od siebie odpowiedzialność za własne błędy w odpowiedzi na pandemię i chcą uniknąć swoich zobowiązań wobec WHO - dodał.