Mamy wyraźny wzrost bezrobocia. Główny Urząd Statystyczny podał, że w kwietniu stopa bezrobocia wzrosła do 5,8 procent. W marcu było to jeszcze 5,4 proc.

Mamy wyraźny wzrost bezrobocia. Główny Urząd Statystyczny podał, że w kwietniu stopa bezrobocia wzrosła do 5,8 procent. W marcu było to jeszcze 5,4 proc.
Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki /PAP

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 965,8 tys. wobec 909,4 tys. osób w marcu.

Zarejestrowani bezrobotni to w zdecydowanej większości kobiety. Najczęściej są w wieku, w którym kariera powinna się rozkręcać - 25-34 lata. Brak pracy dotyczy głównie osób z wykształceniem podstawowym.

Co ważne, na prawie milion bezrobotnych, prawo do zasiłku ma tylko 167 tysięcy osób.

Najgorsza sytuacja jest w tej chwili na Warmii i Mazurach, gdzie bezrobocie sięga 10 proc. Nieco lepiej jest na Podkarpaciu (8,6 proc.), Lubelszczyźnie (7,9 proc) i na Opolszczyźnie (6,5 proc.). Najlepiej natomiast jest w Wielkopolsce, gdzie bezrobocie to tylko 3,3 proc. 

Niestety, należy spodziewać się tego, że liczba osób bezrobotnych w Polsce będzie rosła. Osoby, które po wybuchu pandemii koronawirusa 2 miesiące temu straciły pracę, są jeszcze zazwyczaj są na wypowiedzeniu, więc nie rejestrowały się jako bezrobotni.